• ECHT SUSTEREN ENERGIEWelkom op onze website!Maak kennis met onze lokale energie coöperatie Echt-Susteren EnergieVERDER

  • ECHT SUSTEREN ENERGIELid worden is wellicht ook iets voor U!Bekijk de voordelen van het lidmaatschapLID WORDEN

Over Ons

Echt-Susteren Energie is de lokale energie coöperatie van en voor inwoners in de gemeente Echt-Susteren.

Door de Nederlandse Regering is in 2014 het  Energie Akkoord vastgesteld.
Doelstellingen van dit akkoord zijn: per jaar 1,5% energiebesparing, in 2020 opwekking van 14% hernieuwbare energie, in 2023 opwekking van 16% hernieuwbare energie en in 2050 van het gas af en CO2 uitstoot met 80 % verlaagd.

Echt Susteren Energie wil de transitie naar duurzame energie bevorderen en inhoudelijk vorm geven door het stimuleren en realiseren van energiebesparing en het bevorderen van de opwekking van duurzame energie.

Bij de inwoners brengen wij energiezuinige en duurzame oplossingen onder de  aandacht en geven hen advies. Bij onze leden willen wij bevorderen om betaalbare energie in te kopen c.q. deze zo goedkoop mogelijk zelf op te wekken. Op dit moment telt de coöperatie 75 leden, 26 abonneeleden en 6 partners.

Een groeiend aantal mensen is doordrongen van het feit dat het milieu een steeds belangrijkere zaak is: niet alleen voor onszelf maar ook en vooral voor degenen die na ons komen. Daarnaast zal in de toekomst de prijs van fossiele brandstoffen, door schaarste en productiebeperking (Groningen), en daarmee de prijs van elektriciteit/gas stijgen. Het bewerkstelligen van een goed en vooral duurzaam leefmilieu doen we samen! De bijkomende voordelen zijn dat we door te werken aan een beter leefmilieu geld kunnen besparen, meer comfort kunnen creëren en minder afhankelijk kunnen leven.

Bekijk op onze site, welke mogelijkheden er zijn en welke het best bij u passen. Wij werken samen met de Gemeente Echt-Susteren aan de invulling van de Roadmap Energie, naar een duurzamere Gemeente.

De activiteiten van de coöperatie in 2018 zijn verwoord in ons plan van aanpak. U kunt hier een filmpje bekijken over wat een energie-coöperatie is,  doet en kan betekenen.