Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Gebruik van de website: https://www.echtsusterenenergie.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. stelt alles in het werk om u een veilige online omgeving te bieden. Onze website is zichtbaar voorzien van SSL certificaat en is ondergebracht op een beveiligde server. Wij streven ernaar om de website te allen tijde foutloos te laten functioneren, het laatste kunnen we helaas niet garanderen.

 

De informatie welke is weergegeven op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel  Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen welke betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. en met bronvermelding.

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van de website en gebruik te maken van de diensten van de coöperatie zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.  In de Privacyverklaring (klik op link) staan deze verwoord. Hieronder staan enkele onderwerpen waar persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Door hier gebruik van te maken verklaart u zich akkoord met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Gebruik contactformulier:

Er wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens en het bericht worden enkel gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden. Uw verzonden bericht komt aan bij de secretaris van Echt-Susteren Energie Coöperatie welke z.s.m. zal reageren.

 

Gebruik aanmeldformulier aspirant lid / nieuwsbrief:

Er wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw aanmelding te verwerken.

Uw aanmelding komt aan bij de secretaris van Echt-Susteren Energie Coöperatie welke uw aanmelding zal verwerken. U ontvangt van ons de aangevraagde nieuwsbrief en een uitnodiging voor een aspirant leden informatie avond.

 

Gebruik aanmeldformulier lid worden / actief lid:

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw aanmelding te verwerken. Er wordt gevraagd om:

Aanhef, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnnumer en e-mailadres.

Uw aanmelding komt aan bij de secretaris van Echt-Susteren Energie Coöperatie welke uw aanmelding zal verwerken. U ontvangt z.s.m. bericht met betrekking tot uw aanmelding. 

 

Deelname als participant (obligatieleningen) in een project:

U wordt naast gegevens gelijk aan lidmaatschap ook gevraagd naar uw rekeningnummer (IBAN) en uiteraard de gewenste participatie. Na indienen van uw deelnameverzoek ontvangt u z.s.m. bericht hierover.

 

Afmelden lidmaatschap / nieuwsbrief:

Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@echtsusterenenergie.nl.  Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en heeft een vastgestelde contributie per jaar.