Werk- en projectgroepen

Er zijn vele acties die gedaan kunnen worden door onze coöperatie. Om dit in goede banen te leiden worden jaarlijks plannen gemaakt. Uitwerking gebeurd door bestuur, werk- en projectgroepen.

Door het bestuur wordt doorlopend gekeken naar te nemen acties ter ondersteuning op het gebied van duurzame energie voor en door Echt-Susteren en waar mogelijk in overleg met de gemeente Echt-Susteren. Op basis van plannen worden werk- of projectgroepen in het leven geroepen. Werkgroepen zijn permanent en projectgroepen tijdelijke groepen. Het bestuur toetst of deze wel of niet voorgelegd worden aan de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden bepalen of en wanneer plannen worden uitgevoerd.

 

Binnen Echt-Susteren Energie Coöperatie zijn momenteel de volgende werk- en projectgroepen in meer of mindere mate actief:

Werkgroep Besparing & Opwek

Doelstelling:

Het verstrekken van informatie omtrent energiebesparende maatregelen aan zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast bekijkt de werkgroep mogelijkheden voor zonnepanelen op bedrijfs- en gemeenschapsgebouwen binnen de gemeente Echt-Susteren en wordt er op verzoek energiescans gedaan en advies gegeven door onze energiecoaches en energieverkenners.

Activiteiten:

-1- Inventarisatie en advies van energiebesparende mogelijkheden.

-2- Uitvoeren van energiescans bij particulieren, bedrijfsgebouwen, gemeenschapshuizen, scholen en sportaccomodaties.

-3- Uitbrengen van adviesrapporten en ondersteunen bij de realisatie van zonnepaneleninstallatie.

Klik hier voor meer informatie over Energie Prestatie Advies (EPA) of meer algemene info over mogelijkheden.

 

Werkgroep Communicatie & PR

Doelstelling: 

Het beheren van de website, facebook en andere social media, ondersteuning van de coöperatie/bestuur op het gebied van communicatie en PR en meer bekendheid geven aan Echt- Susteren Energie Coöperatie. 

Activiteiten:

Beheren en updaten social media, nieuwsartikelen produceren, verdere bekendheid geven van de activiteiten van de coöperatie aan bewoners uit de regio. 

 

Werkgroep Zonneparken

Doelstelling:

Het ondersteunen van de coöperatie bij het realiseren en beheren van de geplande zonneparken.

Activiteiten:

Tijdens de realisatie helpen met beoordelen van de benodigde investeringen en bijbehorende offertes. Hulp tijdens de realisatiefase. Na realisatie beheer en onderhoud ondersteunen.

Deze werkgroep zal in de komende tijd meer en meer noodzakelijk zijn en zal wellicht worden gecombineerd met de in te stellen projectraden (zie participatiedocumenten voor zonneparken).  Logischerwijs zijn de werkgroep leden ook participanten in de zonneparken. Deze werkgroep is op afzienbare termijn zeer gewenst.

 

Projectgroep Energiemarkt

Doelstelling:

Het organiseren van evenementen voor particulieren en bedrijven over verduurzaming en energie. Bij elkaar brengen van onze coöperatie, bedrijven, gemeente en andere instanties op het gebied van verduurzaming en energie opwekking /besparing om gericht informatie en advies te kunnen geven aan bezoekers van het evenement.

Activiteiten:

Het organiseren en uitvoeren van evenementen. Met taken die variëren van vergunning aanvragen, adverteren, bedrijven en instanties benaderen tot regelen van presentaties.

Deze werkgroep is meer projectmatig en tijdelijk.

 

Projectgroep RRE Vouchers (afgesloten)

Doelstelling:

Het uitvoeren namens RvO en de gemeente Echt-Susteren van het verstrekken van een subsidie aan woningeigenaren voor verduurzaming van de eigen woning, de zogenaamde RRE vouchers.

Activiteiten:

De vouchers werden verstrekt aan particulieren die hiervoor tot €70 duurzame artikelen voor de woning (LED, isolatie etc.) konden aanschaffen en vergoed kregen. Tevens het organisren van bijeenkomsten en trainingen voor opleiden van energiecoach en -verkenner. Deze activiteit heeft gelopen van 2020 tot einde 2021 en is afgesloten.

  

Indien u actief wilt deelnemen aan één van deze werkgroepen kunt u zich aanmelden als lid.