Veel gestelde vragen (FAQ)

 

Wat is een Coöperatie?

Een coöperatie is een rechtspersoon, een vereniging van leden die via een onderneming een gezamenlijk economisch en/of maatschappelijk doel nastreven. Dit is een simpel vertaald een kruising tussen een BV en een vereniging. De kracht van een coöperatie is de betrokkenheid van haar leden (de "aandeelhouders"). 

Als er U.A. achter de coöperatie staat vermeld betekend dit Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de coöperatie, ook niet bij een faillissement van de coöperatie.

 
Wat is eigenlijk die Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A.?

Een groeiend aantal mensen is doordrongen van het feit dat het milieu een steeds belangrijkere zaak is: niet alleen voor onszelf maar ook en vooral voor degenen die na ons komen. De stijgende temperaturen van de laatste jaren herinneren ons hier bijna iedere dag aan. Dit is iets waar we állemaal bij betrokken zijn, ons doel is om verdere stijging te voorkomen.

Ook de gemeente Echt-Susteren heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Om duurzame oplossingen te verspreiden onder de inwoners is begin 2017 Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. opgericht. Deze energiecoöperatie – die geheel uit vrijwilligers bestaat – wil energiezuinige en duurzame oplossingen bij de inwoners onder de aandacht brengen. Duurzaam produceren, inkopen en besparen van energie, daar gaat het in eerste instantie om. 

 

Wat heb ik eraan om lid te worden van de Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A.?

Iedere geïnteresseerde inwoner, die om het milieu geeft kan lid worden van Echt-Susteren Energie Coöperatie. En wat betekent dit dan?

Misschien wel het belangrijkste is dat u door lid te worden, zelf onderkent dat u toch bewust(er) bezig wil zijn met het milieu en klimaat. Dat kunt u dan samen doen met andere inwoners van onze gemeente.

Gezamenlijk bepalen de leden wat zij willen dat er gaat gebeuren en hoe de concrete doelen van de energiecoöperatie wordt ingevuld.

Dit betreft o.a. energiebesparing (wat bespaard wordt hoeft niet opgewekt te worden): samen met een deskundige/coach eerst te bekijken waar kan worden bespaard op het dagelijks energiegebruik. Door elkaar tips te geven kan hier al heel wat worden bereikt. Goed voor het milieu en de portemonnee! Een andere mogelijkheid is om energienota’s met elkaar te vergelijken en zo opvallende zaken te bespreken.

Wat betreft duurzame opwek van energie: tips bij de aanschaf van zonnepanelen (type, hoeveel panelen, plaatsing, wijze van aansluiten, subsidie, BTW, saldering) en wat daarbij in individuele situaties wel en niet mogelijk is. Maar ook onafhankelijk advies over warmtepompen, hybride systemen en andere varianten.

Meer in het algemeen: voor en door de bewoners en bedrijven meedoen met investeringen in bijvoorbeeld lokale zonne- en/of windparken ter verduurzaming en verminderen afhankelijkheid van anderen.

 

Kost dit lidmaatschap iets?

Ja, we vragen een kleine bijdrage aan leden. De  kosten van het lidmaatschap bedragen momenteel € 12 per jaar (looptijd 1 januari tm 31 december). Veel of weinig? Dit bedrag dekt eigenlijk vooral de zaalhuur en de kopjes koffie voor de leden voor Algemene Leden Vergaderingen (ALV's) per jaar. De meeste andere kosten zoals website, administratie, verzekeringen etc. etc. wordt waar mogelijk geprobeerd via andere routes gefinancierd te krijgen of gebeurd door vrijwilligers. De lidmaatschapskosten worden dus vooral geconsumeerd door de leden zelf. 

Ons rekeningnummer is  IBAN NL45 RABO 0320 2916 93

Verdere gegevens van onze coöperatie:

Kamer van Koophandel nr: 68828055

BTW nr: 857610156B01

Adres en contactgegevens staan onderaan.

Hoe kan ik lid worden?

Ga naar lid worden en vul het aanmeldingsformulier volledig in.

 

Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact op met ons!