Wordt mede-eigenaar van een zonnepark, help mee met ontwikkelen van lokale duurzame energie !!!

Zonneparken helpen mee om de electriciteitsbehoefte op grotere schaal  duurzaam op te wekken. Op daken plaatsen is uiteraard de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk en daarom worden de zonneparken zo goed mogelijk in overleg ingepast in de omgeving met zo min mogelijk effect op milieu en natuur. Tevens wordt een klein deel van de opbrengst weer via een omgevingsfonds gebruikt voor verbeteren van de omgeving van een zonnepark.  

Voortgang lokale verduurzaming energie: zonneparken in de gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren heeft in december 2019 aan partijen (initiatiefnemers) de mogelijkheid geboden plannen in te dienen voor de realisatie van zonneparken voor de verduurzaming van energie op lokaal niveau. In de overeenkomsten met de gemeente is vastgelegd dat lokale opgewekte duurzame energie voor 50% lokaal eigendom wordt ofwel voor en door bewoners van Echt-Susteren en omgeving.

Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn door initiatiefnemers de plannen ingediend en door de gemeente beoordeeld. Vijf initiatieven zijn door de gemeente geselecteerd, plannen zijn uitgewerkt en aanvragen ingediend. De gemeente heeft de betreffende omgevingsvergunningen verstrekt en bestemmingsplannen zijn aangepast.  Voor 3 parken is alles goedgekeurd en onherroepelijk (Groensebos, Hoeve De Ruif en Bosserheide), voor 2 parken is bezwaar bij de Raad van State ingediend. Voor de 3 goedgekeurde parken worden momenteel de detail plannen gemaakt en gewerkt aan de financiering van de investering.

 

Mede-eigenaar worden in een van de zonneparken

Als u wilt meehelpen in de verduurzaming van energie en de noodzaklijke energietransitie en het liefst iets lokaal en tastbaar: help ons mee in de realisatie van de zonneparken en wordt mede-eigenaar!

 

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. is bij de vijf initiatieven betrokken en heeft bij deze zonneparken de rol om de potentiële financiële participatie van bewoners en bedrijven uit de (omliggende) gemeente met bijbehorende zeggenschap te organiseren en te beheren. Tijdens de ALV van december 2021 zijn de participatievoorwaarden voor deelname in deze parken als bewoners en bedrijven van de gemeente (en randgemeenten) in zijn algemeenheid en specifiek voor Groensebos goedgekeurd.

Groensebos met 10.5 Ha aan zonnepanelen wekt ongeveer de hoeveelheid electriciteit op voor 3800 huishoudens, ofwel Peij, Sint Joost en Maria Hoop samen!!!

In de "project BV" Energiepark Groensebos B.V. is Echt-Susteren Energie Coöperatie 50% aandeelhouder. Voor dit energiepark zijn de vergunningen voor de aanleg van 10,5 hectare zonnepark nabij St Joost intussen definitief verleend en onherroepelijk.

De eerste ronde participaties (in de vorm van obligaties) zijn nu open voor inschrijving voor Energiepark Groensebos B.V.

Voor participatie in Energiepark Groensebos B.V. zijn een drietal documenten van belang voor geïnteresseerde participanten:

Er staat in de documenten dat de inschrijving geldt tot en met 31 maart 2022, door 3 maanden vertraging in subsidietoekenning vanuit RvO en daardoor ook de verdere voortgang m.b.t. financiering is de inschrijving verlengd, er is nog geen definitieve einddatum vastgesteld!

De links geven toegang tot en download van de specifieke documenten.  Inschrijven voor participatie kan door invullen van de participatieovereenkomst en deze te mailen naar Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A, email adres:  participaties@echtsusterenenergie.nl  of contacteer ons via gegevens in het "Contact" menu boven aan de pagina. 

Volgens de documenten wordt gevraagd het gewenste bedrag pas in te leggen zodra een aantal voorwaarden zijn voldaan, de toekenning van inschrijving gebeurd op datum binnenkomst van de participatieovereenkomst en bij overschrijving van het op te halen bedrag op basis van adres (bewoners gemeente Echt-Susteren hebben voorrang).

Indien er vragen zijn: contacteer ons via telefoon of email zoals ook aangegeven in de informatiebrochure! Er is tevens een tabblad in het menu "zonneparken" met daarin vraag en antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Op iets langere termijn zullen eveneens participaties mogelijk worden voor de andere zonneparken, meer informatie volgt hierover. Informatie over participatie zal per park zijn, de participatievoorwaarden waar mogelijk gelijk aan de voorwaarden voor Energiepark Groensebos B.V.

 

Ondersteuning

Wilt u het bestuur (als bestuurslid of werkgroeplid) ondersteunen in het realiseren van deze parken en daarmee het eigendom en de zeggenschap over de parken voor 50% binnen de gemeente te houden, stuur dan een mail naar info@echtsusterenenergie.nl of bel via het telefoonnummer onder aan de pagina of via de telefoonnummers in de participatiedocumenten.