Participatie Zonneparken

 

De gemeente Echt-Susteren heeft in december 2019 aan partijen (initiatiefnemers) de mogelijkheid geboden plannen in te dienen voor de realisatie van zonneparken. Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn door initiatiefnemers deze plannen ingediend en door de gemeente beoordeeld. Vijf initiatieven zijn door de gemeente geselecteerd en uitgenodigd de plannen verder uit te werken zodat uiteindelijk het bestemmingsplan hierop kan worden aangepast en de vergunningaanvraag kan worden ingediend. Eén van de aspecten die verder uitwerking benodigd is de financiële participatie mogelijkheid van inwoners en bedrijven in de gemeente Echt-Susteren. Energie Coöperatie Echt-Susteren Energie is bij de vijf initiatieven betrokken en heeft bij deze initiatieven de rol om de financiële participatie met bijbehorende zeggenschap (eigendom) voor het initiatief te organiseren en te beheren.

Voor meer informatie over de 5 initiatieven kijk dan op de volgende websites: 

Wilt u het bestuur ondersteunen in het realiseren van deze parken en daarmee het eigendom en de zeggenschap over de parken voor 50% binnen de gemeente te houden, stuur dan een mail naar info@echtsusterenenergie.nl.

NB   Geïnteresseerden in de functie van penningmeester zijn zeer welkom.

Download: Participatie zonneparken

Download: Afbeelding locaties zonneparken Echt Susteren