De harde cijfers | SDE+(+): 317 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in eerste kwartaal, 219 megawattpiek beschikkingen vervallen

24/04/2023

Nederland heeft in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar slechts 317,4 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+). Deze week in ‘De harde cijfers’ de nieuwe SDE+(+)-cijfers van RVO.

De cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lopen traditiegetrouw achter op die van certificeringsorganisatie VertiCer (red. voorheen CertiQ), maar liggen qua nieuw geregistreerd vermogen voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar wel dicht bij elkaar. VertiCer telde per 1 april jongstleden al 33.748 gerealiseerde pv-projecten – goed voor een vermogen van 9.874,6 megawattpiek – de nieuwe tussenbalans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) telt op peildatum 1 april 2023 pas 29.364 gerealiseerde pv-projecten met een vermogen van 9.429,71 megawattpiek.

Klik hier voor het volledige artikel.