Realisatie coöperatieve zonne-energieprojecten steeds onzekerder: ‘Provincies kunnen groot verschil maken’

02/03/2023

In 2022 is het aantal coöperatieve zonne-energieprojecten verder toegenomen. Toch worden veel projecten afgeblazen. De redenen zijn divers. Provincies kunnen een groot verschil maken, aldus Anne Marieke Schwencke.

Schwencke richt zich op onderzoek naar de lokale energietransitie. Haar bureau AS-I Search stelde samen met Bureau 7TIEN de achtste Lokale Energie Monitor (LEM) 2022 op. Hierin worden alle energiecoöperaties en hun projecten in beeld gebracht in opdracht van Hier Opgewekt en Energie Samen. Afgelopen jaar werden 160 nieuwe zonne-energieprojecten gerealiseerd, goed voor zo’n 55,7 megawattpiek. De knelpunten voor de realisatie nemen echter toe, zo concludeert LEM.

Klik hier voor het volledige artikel.