Verslechterde businesscase bemoeilijkt financiering zonnepanelen, maar zonne-energiebedrijven blijven in trek

04/01/2023

Niet voor het eerst in de geschiedenis kampt de zonne-energiesector met een paradox. Waar consumenten in de rij staan om zonnepanelen te kopen, stellen zakelijke klanten meer dan eens de aankoop uit.

Dit vanwege de snel verslechterende businesscase van zonnepanelen door de oplopende investeringskosten en hogere rentes. Ondanks dat zonne-energiebedrijven in 2022 ogenschijnlijk een recordhoeveelheid kapitaal hebben opgehaald, zullen zij in 2023 samen met banken en investeerders de hand aan de ploeg moeten slaan om het behalen van de Nederlandse en Vlaamse klimaatdoelen niet in gevaar te brengen. Aan projectontwikkelaars de schone taak om contractvormen te ontwikkelen waarbij financiers meer zekerheid krijgen over toekomstige opbrengsten.

De verschillende crises – eerst de coronacrisis en nu de energiecrisis – lijken een grote invloed te hebben op de financiering van de energietransitie en vormen een belemmerende factor voor het behalen van de klimaatdoelen. Uit onderzoek van Bloomberg New Energy Finance blijkt dat wereldwijd momenteel voor iedere dollar die in fossiele energie geïnvesteerd wordt, 90 dollarcent in hernieuwbare energie gestoken wordt. Die verhouding moet tegen 2030 drastisch veranderd zijn: in dat jaar moet voor iedere dollar die naar fossiele energie gaat 4 dollar in hernieuwbare energie gestoken worden. De benodigde investeringen in het wereldwijde energiesysteem kunnen volgens de onderzoekers tegen 2050 oplopen tot maar liefst 114,4 biljoen dollar.

Klik hier voor het volledige artikel.