De 5 geplande zonneparken in de gemeente Echt-Susteren

Zonneparken helpen mee om de electriciteitsbehoefte op grotere schaal  duurzaam op te wekken. Op daken plaatsen is uiteraard de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk en daarom worden de zonneparken zo goed mogelijk in overleg ingepast in de omgeving met zo min mogelijk effect op milieu en natuur. Tevens wordt een klein deel van de opbrengst weer via een omgevingsfonds gebruikt voor verbeteren van de omgeving van een zonnepark.  

5 zonneparken, voortgang in de gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren heeft in december 2019 aan partijen (initiatiefnemers) de mogelijkheid geboden plannen in te dienen voor de realisatie van zonneparken voor de verduurzaming van energie op lokaal niveau. In de overeenkomsten met de gemeente is vastgelegd dat lokale opgewekte duurzame energie voor 50% lokaal eigendom wordt ofwel voor en door bewoners van Echt-Susteren en omgeving.

Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn door initiatiefnemers de plannen ingediend en door de gemeente beoordeeld. Vijf initiatieven zijn door de gemeente geselecteerd, plannen zijn uitgewerkt en aanvragen ingediend. De gemeente heeft de betreffende omgevingsvergunningen verstrekt en bestemmingsplannen zijn aangepast.  Voor 3 parken is alles goedgekeurd en onherroepelijk (Groensebos, Hoeve De Ruif en Bosserheide), voor 2 parken is bezwaar bij de Raad van State ingediend. Voor de 3 goedgekeurde parken worden momenteel de detail plannen gemaakt en gewerkt aan de financiering van de investering.

 

Groensebos met 10.5 Ha aan zonnepanelen wekt ongeveer de hoeveelheid electriciteit op voor 3800 huishoudens, ofwel Peij, Sint Joost en Maria Hoop samen!!!

In de "project BV" Energiepark Groensebos B.V. is Echt-Susteren Energie Coöperatie 50% aandeelhouder. Voor dit energiepark zijn de vergunningen voor de aanleg van 10,5 hectare zonnepark nabij St Joost intussen definitief verleend en onherroepelijk. De eerste ronde participaties (in de vorm van obligaties) zijn nu open voor inschrijving voor Energiepark Groensebos B.V.

 

Op iets langere termijn zullen eveneens participaties mogelijk worden voor de andere zonneparken, meer informatie volgt hierover. Informatie over participatie zal per park zijn, de participatievoorwaarden waar mogelijk gelijk aan de voorwaarden voor Energiepark Groensebos B.V.

 

Websites zonneparken 

Voor meer detail informatie over de 5 geplande zonneparken zoals lokatie en hoe een en ander er uit komt te zien, kijk dan ook op de volgende websites: 

Nieuwsbrieven

Specifiek nieuws over de zonneparken wordt hieronder vermeld. Klik op het Nieuwsbericht om het te downloaden en openen als PDF.

Nieuws Zonnepark Dominicusweg 2022 september

Nieuws Zonnepark Bosserheide 2022 september