Zonneparken: meedoen en investeren in Energiepark Groensebos BV?

 

De meest gestelde vragen worden in de volgende hoofdonderwerpen behandeld:
-1- Effecten op de omgeving
-2- Meedoen en investeren
-3- Organisatie en financiën
-4- Project voorbereiding
-5- Energiepark Groensebos BV

 Mocht uw vraag hieronder niet staan: neem gerust contact op via email of de telefoon, zie contactpagina.  Er worden regelmatig ongefundeerde meningen geuit over diverse onderwerpen, zonder details te kennen, wij kunnen u waarschijnlijk helpen met informatie.

Per hoofdonderwerp hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden (nieuwe vragen en antwoorden worden telkens aangevuld):

-1- Effecten op de omgeving

Wordt rekening gehouden met archeologie bij de bouw van het zonnepark?

 Ja, er is vooraf door een extern bureau onderzoek gedaan naar mogelijke archeologisch zaken. Dit is ook een onderdeel in de vergunningsaanvraag.

Welke invloed heeft het zonnepark op de biodiversiteit?

Het huidige gebruik van de grond is landbouw, akkerbouwgewassen. Bij de bouw van het zonnepark wordt rekening gehouden met biodiversiteit en ecologie. Bijvoorbeeld worden de zonnepanelen met een tussenruimte geplaatst in plaats van tegen elkaar, dit om regenwater beter ter verdelen over de grond. De gekozen zonnepanelen zijn deels doorzichtig, dit geeft reflectie aan de onderzijde en meeropbrengst maar er wordt daarmee ook licht doorgelaten naar de grond om plantengroei te stimuleren. Daarnaast worden rondom de percelen ruime randen ingevuld met struiken en bomen.  Onder/tussen de panelen zal een kruiden/bloemrijk veld ontstaan.  Tevens zullen door meer diversiteit in beplanting en meer rust (minder bewerken van land) meer diersoorten zich thuisvoelen. Er zal uiteraard wel enig onderhoud plaatsvinden en extensief beheerd moeten worden (bijvoorbeeld schapen en of maaien en jaarlijks snoeien). Daarnaast krijgt de grond 25 jaar rust en wordt niet bewerkt, bemest of gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.  Na afloop van de vergunningperiode dient het zonnepark weer afgebroken te worden en alles in oorspronkelijke staat teruggebracht (daar wordt ook geld voor gereserveerd). Waarschijnlijk is dan de natuurwaarde van de grond onder de zonnepanelen hoger dan de landbouwgrond oorspronkelijk was. 

Waarom gebruik van landbouwgrond en niet ergens anders?

Er is een zogenaamde zonneladder ontwikkelt met daarom per trede de meer of minder gewenste keuze en plaats van  zonneparken. Zie ook onze informatie brochure of google 'zonneladder'.  In eerste instantie is ook gezocht naar daken etc op gebouwen, niet gebruikte openbare ruimte, combinatie met andere activiteiten  bijv langs snelwegen. Helaas levert dat te weining op qua oppervlakte en blijkt het moeilijk te zijn om te realiseren door vele verschillende redenen zoals daken niet geschikt, brandgevaar door dakbedekking, geen aansluitmogelijkheid netbeheerder, geen gebruik door regelgeving omtrent ondergrondse leidingen etc. etc. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor landbouwgronden voor de 5 vergunde zonneparken in de gemeente. 

Maakt een zonnepark geluid?

De zonnepanelen zelf maken geen hoorbaar geluid. De zonnepanelen produceren gelijkspanning en wordt in een zogeheten omvormer omgezet in wisselspanning om aan het net te kunnen leveren. Afhankelijk van het type omvormer kan deze zo nu en dan een klikkend geluid maken: als er voldoende spanning is om aan het net te kunnen leveren schakelt een relais in. Andersom geldt hetzelfde uiteraard. Verder is afhankelijk van het type een ventilator aanwezig in de omvormer die een licht zoemend geluid maakt als deze aangaat. Ook de omvormer thuis maakt dit soort geluiden. Somminge typen omvormers (bijvoorbeeld micro-omvormers, per paneel te installeren) doen dat niet.

Hoe zit het met straling?

Straling is overal en is er in veel soorten en maten. Dit varieert zan zonnestraling tot electrische en electromagnetische straling van alle electrische apparaten en kabels die iedereen gebruikt. Ditr geldt dus ook voor stroomkabels, zonnepanelen en omvormers. Zonnepanelen genereren een electrische gelijkspanningstroom en daar hangt dus een electrisch veld omheen. De omvormer zet de gelijkspanning om in wisselspanning en alle wisselspanning generereert een electromagnisch veld. Hetzelfde gebeurd in huishoudelijke apparaten, van tv tot mobiele telefoon.  In en om huis is de aanbevolen limiet voor electromagnetische velden 100microTesla (wisselspanning, omvomer), voor electriche velden geldt 5 kiloVolt per meter (zonnepanelen).  Velden opgewekt door zonnepanelen zijn erg zwak door de beperkte stroom door een paneel. Onderdelen dienen gecertificeerd te zijn en voldoen daarmee aan de normen. Voor zover bekend ontbreekt wetenschappelijk bewijs naar schadelijkheid van straling door zonnepanelen al is het altijd goed correcte plaatsing te overwegen.

Hoe zit het met recyclen van zonnepanelen?

De meeste zonnepanelen producenten zijn lid van PV-cycle, de Europese non profit organisatie voor recyclen van zonnepanelen. Naar schatting 96% wordt gerecycled door demonatage van de onderdelen en splitsen in silicium, glas, aluminium en koper.  Voor meer info klik dan hier voor de link naar een info pagina over recycling.  Verder zijn er Europese richtlijnen en is er een taskforce vanuit de overheid in oprichting/opgericht om meer sturing te geven aan circulariteit van zonnepanelen en zonneparken. Zonnepanelen gaan tegenwoordig meer dan 25 jaar mee en veel panelen worden pas over vele jaren gerecycled.

-2- Meedoen en investeren

Hoe kan ik investeren?

In dit geval investeert de Coöperatie in de diverse zonneparken, te beginnen met Energiepark Groensebos BV. U kunt daarbij meedoen door een participatie aan te schaffen bij de Coöperatie. Een participatie is in feite een lening aan de Coöperatie, met rente en aflossing aan het einde van de looptijd. De Coöperatie investeert dat geld in aandelen/eigen vermogen in een zonnepark. Voor Groensebos is de keuze uit 2 soorten participaties van telkens €250 per stuk, in totaal wil de Coöperatie hiervoor ca. €750.000 ophalen:

-1- een participatie Groensebos I, obligatielening met een looptijd van 5 jaar tegen 3,5% rente, aflossing na 5 jaar.

-2- een participatie Groensebos II, obligatielening met een looptijd van 10 jaar tegen 4,0% rente, aflossing na 10 jaar.

Het geld wat binnenkomt als participatie wordt voor 100% geinvesteerd in Energiepark Groensbos BV. U kunt zelf kiezen wat u het beste bevalt, een van de twee of een mix van beiden.

Zodra er voldoende Groensebos participaties zijn dan wordt voor een volgende zonnepark de particpatie opengesteld. 

Wat is een participatie?

Een participatie is in feite een lening aan de Coöperatie, om precies te zijn een achtergestelde lening ofwel obligatie. Je kunt er een of meerdere aanschaffen. Om eigen vermogen bij elkaar te krijgen voor inleg van geld door de Coöperatie in Energiepark Groensebos BV geeft de Coöperatie in totaal 3.000 participaties uit. Een participatie kost 250 euro per stuk. Met dit bedrag werk je dus al mee aan het opwekken van meer duurzame energie in jouw omgeving. Inschrijven kan voor minimaal 1 en maximaal 20 participaties. Met een participatie deel je via de Coöperatie in de opbrengst van Energiepark Groensebos BV. Omdat het om een lening gaat krijg je je inleg terug en ontvang je intussen een goede rente. Vanuit Energiepark Groensebos BV wordt jaarlijks een bijdrage in het Omgevingsfonds gestort om omwonenden de mogelijkheid te geven maatschappelijke projecten uit te voeren als compensatie. Als participant ben je tevens lid van de Coöperatie en kun je meebeslissen over het beleid, geld en nieuwe projecten. Als particpant kun je tevens deelnemen in een Projectraad ter ondersteuning en controle van Energeipark Groensebos BV.

Hoeveel is een participatie waard en hoeveel kan ik er aanschaffen?

Eén participatie is €250 waard. Je kan er maximaal 20 aanschaffen. Indien er meer gewenst zijn dan kan dat worden aangevraagd en zal door het bestuur van de Coöperatie apart worden beoordeeld of dit wordt toegestaan.  Er zijn 2 typen participaties, zie hierboven bij "hoe kan ik investeren" of in menu 'Zonneparken-algemene info en documenten" bij de downloads van Informatiebrochure, Participatievoorwaarden en Participatieovereenkomst voor  meer details.

Hoe schrijf ik in voor participaties?

Zie hiervoor  het andere tabblad in dit menu: "zonneparken-algemene info en documenten".  Ongeveer halfweg deze pagina staan alle formele documenten (te downloaden) waaronder de Informatiebrochure, de Participatievoorwaarden en de Participatieovereenkomst. Deze laatste dient te worden ingevuld en opgestuurd naar het aangegeven (mail)adres. Er hoeft niet meteen geld overgemaakt te worden! Geld overmaken gebeurd pas juist voor de zogeheten 'financial close' waarbij alle contracten tegelijkertijd worden getekend bij de notaris. U ontvangt ruim van te voren bericht hierover. Dan worden de banklening, de inleg door de aandeelhouders (en dus ook de Coöperatie) en de belangrijkste bouwcontracten definitief en zijn de risico's  nog zeer beperkt. Lees wel de documenten vooraf met de voorwaarden en informatie.

Hoe worden de participaties toegekend? 

Na invullen en opsturen van de participatie overeenkomst volgt een kleine controle door het bestuur of alles correct is. Dan ontvangt u een bericht dat dat de participatie akkoord is.  U ontvangt dan t.z.t. een bericht dat het geld kan worden overgboekt naar een specifiek rekeningnummer van de Coöperatie. Bij overtekening van de hoeveelheid participaties wordt uitgegaan van prioriteitsregel: wie het "dichtste" bij het park woont heeft meer voorrang. Er kan ook worden gevraagd om over te stappen naar een volgende particpatie in een andere zonnepark. 

Kan ik als organisatie of bedrijf participaties kopen?

Ja, zolang ondertekening gebeurd door bevoegden binnen de organisatie of bedrijf.

Kan ik participaties kopen per huisadres of per persoon?

Participaties kopen is per persoon.  Elke meerderjarige kan op eigen titel participaties kopen, dus bijvoorbeeld man+vrouw, getrouwd, zelfde adres (of een andere variant) kunnen elk maximaal 20 participaties kopen.

Kan ik als minderjarige participaties kopen?

Ja, maar als minderjarige wel en alleen met schriftelijke toestemming van de ouders. 

Kan ik mijn inschrijving voor participaties wijzigen?

Ja, zolang er nog geen bericht is gekomen dat de participatie gestort moet worden, dan is wijzigen nog slechts beperkt mogelijk vanwege contracten en gedane toezeggingen. 

Waarom moet ik de inleg voor participaties betalen vanaf mijn eigen bankrekening?

Dit is een controlemiddel om te zien of de participant ook daadwerkelijk de participant is. Betalen van een andere rekening of contant geeft problemen met identificatie. 

Hoe zit het met belastingen? Hoe en waar moet ik dit opgeven in de belastingaangifte.

Een participatie is een achtergestelde lening van de participant aan de coöperatie. Het is en blijft dus geld (en vermogen) van de participant. Opgave dient te gebeuren in Box 3. Deze participatie valt NIET onder groene beleggingen, op de website van de belastingdienst staat een overzicht van 18 algemene groene beleggingsfondsen (en enkele sociaal-ethische en cultuurfondsen) die een extra belastingvoordeel hebben. Onze coöperatie valt daar niet onder.

Ik wil participaties kopen maar ben nog geen lid, wanneer moet ik lid worden?

Als u nog geen lid bent en wel participaties wil kopen, dan kunt u zich uiteraard aanmelden als lid (mag ook zonder participaties te kopen). Indien dit niet gebeurd dan wordt u geacht uiterlijk lid te worden op het moment dat de participaties echt overgemaakt dienen te worden naar de Coöperatie, dat zal ruim van te voren worden gemeld, incl. contributiebedrag en bankrekeningnummer. Geen lid zijn betekent ook geen toegang tot de ALV of meebeslissen over beleid etc. van de Coöperatie. In de participatievoorwaarden staat een datum van 31 maart als einde openstelling particpatie-inschrijvingen. Deze einddatum is echter verlengd, gezien de vertragingen die her en der zijn opgelopen in de financiering. Zie ook de pagina met Zonneparken - Algemeen en participatie hiervoor.

Mag ik mijn lidmaatschap van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. opzeggen en toch mijn participaties houden?

In principe niet. Participanten worden geacht lid te zijn van de Coöperatie. Lidmaatschap opzeggen en wel particpaties behouden is alleen met toestemming van het bestuur mogelijk. Er zijn omstandigheden (bijvoorbeeld via een erfenis, verhuizen buiten de regio) die lidmaatschap bemoeilijken. Geen lid zijn betekent automatisch geen stemrecht of andere invloed binnen de Coöperatie. Geen toestemming en toch geen lidmaatschap betalen: overleg met het bestuur is dan nodig, het kan zijn dat er beslist wordt dat de participaties vervallen of uitbetaald worden, er zullen dan kosten aan verbonden zijn. Het lidmaatschapsgeld is bij de Coöperatie de vaste kosten te kunnen betalen (zoals website, belasting etc) en tegelijkertijd is het gevraagde lidmaatschapsgeld zeer beperkt en maar net voldoende om 2 Algemene LedenVergaderingen (ALV's) per jaar van te bekostingen (kopjes koffie en zaalhuur).  

Kan ik participaties overdragen?

In principe niet. Er is een mogelijkheid open zolang het schriftelijk (of per email) wordt aangevraagd aan het bestuur. In principe zijn participaties niet overdraagbaar (rentebetaling en aflossing gaat naar officiële participant, er zitten dus ook belastingconsequenties aan vast) maar er zijn diverse situaties waarin het wel mogelijk gemaakt moet worden, bijvoorbeeld bij erven, verhuizen of schenken aan kinderen.  De  aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld, mocht het afgewezen worden dan zal overleg plaatsvinden over hoe verder. Participaties mogen alleen worden overgedragen naar andere leden. Bij door het bestuur goedgekeurde overdracht worden de nieuwe eigenaren geacht lid te zijn van de Coöperatie. Er zijn ook admninistratiekosten aan verbonden.

Wat betekent: Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit

Dit logo zult u op verschillende plaatsen tegenkomen bij de informatie over participeren in Energiepark Groensebos BV via de Coöperatie. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft namens de overheid een heel pakket aan regelgeving opgesteld over financiële producten.  De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Afhankelijk van het type investering, de grootte en een enkele andere randvoorwaarden is een andere meldings- of registratieplicht van toepassing.  In ons geval betreft het de vrijstelling van toezicht als toepasselijke situatie, de regels/voorwaarden zijn ook op de volgende link naar de betreffende AFM website pagina te vinden:

Effecten, zoals aandelen en obligaties

Als je op één van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een prospectusvrijstelling. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger? Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden? Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken? Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

In ons geval zijn de laatste 2 vragen van toepassing, het betreft bijvoorbeeld € 750.000 als eigen vermogeninleg door de Coöperatie via particpaties.

In dat geval is er een specifieke meldingstekst/logo van toepassing, die hierboven staat afgebeeld. Wel houden ons als Coöperatie overigens wel zoveel mogelijk aan de vaste regels die er zijn mbt tot prospectusplicht: onze informatiebrochure, participatievoorwaarden en participatieovereenkomst voldoen aan de prospectusplicht (al hebben we vrijstelling) behalve de namen/info over het bestuur en de jaarcijfers, deze staan al elders op deze website (menu 'Over de Coöperatie').

Er is dan ook een informatiedocument beschikbaar en tevens wordt ruimschoots voordat de participaties definitief doorgaan een melding gedaan aan de AFM via het verplichte meldingsdocument. 

-3- Organisatie en financiën

Hoe wordt het zonnepark gefinancierd?

De gebruikelijke wijze van financieren van de investering is dat een deel van het vermogen wordt ingebracht door de aandeelhouders en een deel gefinancierd via een lening van een bank. Afhankelijk van het te verwachten rendement (opbrengst minus kosten) en het risicoprofiel van de investering zal de bank meer of minder lenen of tegen andere voorwaarden.

Naar verwachting (e.e.a. is nog niet definitief)  zal de lening op ca. 80% van het benodigde vermogen zijn en 20% verdeeld over de aandeelhouders. Aangezien we 50% aandeelhouder zijn is dat de helft van de genoemde 20%. Aflossing van de banklening is gebruikelijk in 15 jaar.

Gedurende een groot deel van de levensduur van het zonnepark is een soort van "garantie" een SDE++ subsidie door RvO toegekend voor 15 jaar die een minimum opbrengst gegarandeerd bij eventueel  toekomstige te lage energietarieven.  Naast de verkoop van de duurzaam geproduceerde elektriciteit zijn er uiteraard ook onderhoudskosten, grondpacht, verzekering, belastingen en uiteraard aflossing en rentebetalingen als de meest significante posten. De winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en de Coöperatie op haar beurt aan de participanten. Verdere winst vloeit naar de Coöperatie, de leden beslissen wat hiermee gebeurt. 

Welke rol heeft de Coöperatie?

De Coöperatie is in de zogeheten Project BV "Energiepark Groensebos BV" mede-aandeelhouder. Samen met de andere aandeelhouder zijn we eigenaar.  Beide eigenaren hebben een projectontwikkelaar ingeschakeld om het zonnepark te ontwikkelen. Die heeft hier ervaring mee en zal de hoofdcontracten uitonderhandelen met de leveranciers namens de aandeelhouders, uiteraard alles in overleg. DIt is dan met name de zonnepanelen, de plaatsing en aansluiting als veruit de grootste post. De netaansluiting en bijbehorend contract is al geregeld in een eerder stadium. Er komt tezijnertijd een apart (part time) management voor de Project BV voor de dagelijkse gang van zaken.

Komen er in de toekomst nog meer projecten?

Dit hangt af van de leden en participanten. Hoe meer participanten hoe meer we als Coöperatie kunnen doen aan lokale verduurzaming. Insteek is wel dat we bij de andere 4 initiatieven voor zonneparken deelnemen. DIt hangt dus wel af van de particpanten. 

Wie wordt/is eigenaar van het zonnepark?

De Coöperatie is 50% eigenaar, samen met een andere private 50% eigenaar (Energiecoöperatie Groensebos U.A.).

Wie zijn de initiatiefnemers van het zonnepark?

De eigenaren ofwel de Coöperatie en de andere private eigenaar (Energiecoöperatie Groensebos U.A.), samen met de projectontwikkelaar NaGa Solar in Maastricht.  

-4- Projectvoorbereiding

Hoe wordt het zonnepark aangesloten?

Er wordt door Enexis een nieuwe stroomkabel gelegde van verdeelstation Linne tot aan het zonnepark. De kabel heeft nog reservecapaciteit voor eventuele uitbreiding.

Hoe ver is de projectvoorbereiding/bouw?

Dat is uiteraard altijd een momentopname. Begin juni 2022 is de stand dat de standaardvoorwaarden voor het verkrijgen van een banklening ingevuld zijn  (vergunning, SDE subsidie en netaansluiting geregeld). De planing van de aanleg van de stroomkabel door Enexis is gaande. De banken zijn benaderd en er is begonnen met de discussie over de randvoorwaarden van de lening. Ondertussen moeten voldoende participaties opgehaald worden door de Coöperatie. Er wordt verwacht dat ergens in de loop van kwartaal 3 2022 wordt begonnen met de bouwvoorbereidingen en  uiteindelijk elektralevering einde kwartaal 1 2023.  

-5- Energiepark Groensebos BV

Hoe draagt het zonnepark bij aan de lokale economie?

Insteek van de Coöperatie is voor en door bewoners van Echt-Susteren (en omgeving). De investering draagt bij doordat opbrengsten deels terugvloeien naar de Coöperatie en haar leden en zorgt voor (beperkte) lokale werkgelegenheid.  Door het zonnepark wordt gedurende de levensduur tevens een vast jaarlijks bedrag overgemaakt aan een Omgevingsfonds wat onder gemeentebeheer valt, waar kleinere lokale projecten ter verbetering van de omgeving kunnen worden uitgevoerd i.s.m. inwoners zoals speeltoestellen, wandelpaden etc.

Waarom Energiepark Groensebos BV?

Bij de verduurzaming van de economie en met name energie zijn er een aantal opties, zonne-energie is er een van. In de doelen van de gemeente en de Coöperatie is verduurzaming van energie/elektra en daarbij een streven naar lokaal voor en door bewoners erg belangrijk. Een lokaal zonnepark is daar dan een logisch gevolg.  De lokatie is gekozen om milieu en omgeving zo min mogelijk negatief te beinvloeden en waar mogelijk te compenseren.  Lokatie Groensebos was een van de geschikte lokaties. 

Waarom zonnepanelen op de grond en niet op daken?

Er is een zogeheten zonneladder ontwikkeld met meer en minder gewenste lokaties voor zonnepanelen. Uiteraard op daken, niet gebruikte stukken grond en combinatiegebruik zoals op parkeerplaatsen zijn meer gewenst, echter alles bij elkaar maar bepekt beschikbaar door diverse redenen. Uiteindelijk is door de gemeente gekozen voor landbouwgrond als alternatief voor grootschalige zonneparken. 

Wat is de levensduur van een zonnepark?

Standaard is 25 jaar. De vergunning is ook voor 25 jaar. Daarna moet alles in oorspronkelijke staat worden hersteld. Er is overigens tegenwoordig een tendens naar 30 jaar levensduur van de apparatuur. Wellicht wordt een  verlenging van de vergunning met 5 jaar aangevraagd.

 Wat is de locatie en omvang van Energiepark Groensebos BV?

Energiepark Groensebos BV ligt ten westen van St. Joost en is in totaal ca 10.36 ha groot. Het betreft ca. 21.300 zonnepanelen met een gemiddelde opbrengst voldoende voor zo'n 3800 huishoudens. Zie ook het menu "zonneparken-websites en info per park" en de link naar het zonnepark Groensebos en de andere link voor alle locaties voor meer info. 

Zijn er meer zonneparken gepland?

Ja, naast Energiepark Groensebos B.V. zijn er nog 4 gepland, zie hiervoor menu "zonneparken-websites en info per park", te weten zonneparken Hoeve de Ruif, Bosserheide, Dominicusweg en Maria Hoop. Wellicht komen er in de toekomst meer binnen de gemeente Echt-Susteren, maar voorlopig blijft het bij deze 5 in totaal. 

Hoe zit het met windenergie of uitbreiding van een park? 

Dit hangt van het park af, zijn locatie en de netaansluiting. Voor Groensebos is ruimte voor uitbreiding. Of er meer wind- of zonne-energie wordt gebouwd hangt af van vergunningen en beleid van de gemeente. Naar verwachting is de toekomstige bouw van windenergie wel het meest waarschijnlijke.