De 5 zonneparken in de gemeente Echt-Susteren

Zonneparken helpen mee om de electriciteitsbehoefte op grotere schaal  duurzaam op te wekken. Op daken plaatsen is uiteraard de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk en daarom worden de zonneparken zo goed mogelijk in overleg ingepast in de omgeving met zo min mogelijk effect op milieu en natuur. Tevens wordt een klein deel van de opbrengst weer via een omgevingsfonds gebruikt voor verbeteren van de omgeving van een zonnepark.  

5 zonneparken, voortgang in de gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren heeft in december 2019 aan partijen (initiatiefnemers) de mogelijkheid geboden plannen in te dienen voor de realisatie van zonneparken voor de verduurzaming van energie op lokaal niveau. In de overeenkomsten met de gemeente is vastgelegd dat lokale opgewekte duurzame energie voor 50% lokaal eigendom wordt ofwel voor en door bewoners van Echt-Susteren en omgeving.

Gedurende de eerste maanden van 2020 zijn door initiatiefnemers de plannen ingediend en door de gemeente beoordeeld. Vijf initiatieven zijn door de gemeente geselecteerd, plannen zijn uitgewerkt en aanvragen ingediend. De gemeente heeft de betreffende omgevingsvergunningen verstrekt en bestemmingsplannen zijn aangepast.  Voor alle 5 parken is alles goedgekeurd en onherroepelijk (Groensebos, Hoeve De Ruif, Bosserheide, Dominicusweg en Maria Hoop). Voor de 5 parken vind implementatie plaats: Hoeve De Ruif is intussen gerealiseerd, deels is de aanleg begonnen.

 

Groensebos met 10.36 Ha aan zonnepanelen wekt ongeveer de hoeveelheid electriciteit op voor 3800 huishoudens, ofwel Peij, Sint Joost en Maria Hoop samen!!!

In de "project BV" Energiepark Groensebos B.V. is Echt-Susteren Energie Coöperatie 50% aandeelhouder. Voor dit energiepark zijn de vergunningen voor de aanleg van 10,5 hectare zonnepark nabij St Joost intussen definitief verleend en onherroepelijk. De eerste ronde participaties (in de vorm van Certificaten op naam zonder vaste looptijd) zijn nu open voor inschrijving voor Energiepark Groensebos B.V. DOE MEE EN PARTICIPEER VOOR EINDE JULI 2024 !

 

Op iets langere termijn zullen wellicht eveneens participaties mogelijk worden voor de andere zonneparken, meer informatie volgt hierover. Informatie over participatie zal per park zijn, de participatievoorwaarden waar mogelijk gelijk aan de voorwaarden voor Energiepark Groensebos B.V.

Voorlopig zal onze Coöperatie echter NIET deelnemen in andere zonneparken, dit geldt zolang Energiepark Groensebos BV wat betreft participaties niet compleet is, de ALV hiervoor toestemming gegeven heeft en de voorwaarden voor deelname in andere parken niet afgestemd is. Indien de inschrijvingen voor Energiepark Groensebos BV  de vraag overtreffen kan in andere parken worden deelgenomen, dit kan aangegeven worden als alternatief bij de inschrijving . Met Zonneweide Hoeve de Ruif is intussen afgeproken dat onder dezelfde rendementsvoorwaarden kan worden deelgenomen, met dat verschil dat aan het een lening betreft die aan einde aan het einde van de looptijd afgelost wordt richting participant, onze Coöperatie wordt dan ook geen aandeelhouder in deze.   

 

Websites zonneparken 

Voor 3  van de 5 geplande zonneparken zoals lokatie en hoe een en ander er uit komt te zien is een separate website beschikbaar (niet beheerd door onze Coöperatie). Let op: participatie via onze Coöperatie is momenteel ALLEEN mogelijk bij Energieperk Groensebos BV. 

Nieuwsbrieven

Specifiek nieuws over de zonneparken wordt hieronder vermeld. Klik op het Nieuwsbericht om het te downloaden en openen als PDF.

Nieuws Zonnepark Dominicusweg 2022 september

Nieuws Zonnepark Bosserheide 2022 september