Energiepark Groensebos: voortgang bouw 10 ha zonnepark

 

Als u wilt meehelpen in de verduurzaming van energie en de noodzaklijke energietransitie en het liefst iets lokaal en tastbaar: help ons mee in de realisatie en wordt mede-eigenaar VOOR EINDE JULI 2024 !

Onze Coöperatie heeft als prioriteit "project BV" Energiepark Groensebos B.V. aangezien we daar reeds 50% eigenaar van zijn. Eventuele deelname aan andere parken komt mogelijk pas aan de orde nadat de financiering van Energiepark Groensebos B.V. in kannen en kruiken is. Deelname als mede-eigenaar in Energiepark Groensebos is vanaf nu mogelijk, zie hiervoor de menupagina's linksboven voor meer informatie!

Voortgang bouw Energiepark Groensebos BV, update 06/06/2024

Groensebos met ca 10.36 Ha aan zonnepanelen wekt ongeveer de hoeveelheid electriciteit op voor 3800 huishoudens, ofwel Peij, Sint Joost en Maria Hoop samen!!!

Vooraf:

Voor dit zonnepark zijn de vergunningen voor de aanleg van 10,36 hectare zonnepark nabij St Joost intussen definitief verleend en onherroepelijk, de laatste kleine WABO-vergunningaanpassing is definitief geworden begin februari 2024. Intussen is ook een extra ecologisch onderzoek uitgevoerd, een explosieven onderzoek (3 brisantgranaten gevonden en door de ExplosievenOpruimingsDienst gecontroleerd onschadelijk gemaakt), een archeologisch en milieuonderzoek (vastleggen beginsituatie, zoals het terrein na afloop ook weer opgeleverd moet worden). Tevens zijn alle toestemmingen en vergunningen verleend voor o.a. het leggen van bekabelingen ter plaatse onder/naast wegen tussen de percelen. 

De bouw, stand van zaken:

De elektriciteitskabel van Maasbracht naar het zonnepark is reeds in aanleg en voor ca 5,3 km van de 5,5 km gereed (update 28/05/2024), de laatste 200 meter wordt komende 1-2 weken aangelegd tegelijk met de aansluiting aan het "inkoopstation" (huisje met connectie zonnepark met elektriciteitsnet) van het zonnepark. Het inkoopstation is 04/06/2024 geplaatst (zie foto),  de trafohuisjes op de verschillende percelen zijn ook reeds geplaatst.

De hekken zijn deel geplaatst, de camerabeveiliging is in werking.

Een groot deel van de kabels (zo min mogelijk koper, zoveel mogelijk aluminium ter voorkoming diefstal) is intussen ingegraven, de plaatsing van de frames waar de zonnepanelen op bevestigd wordt schiet goed op, op het veld het dichtst bij Sint Joost is de montage van zonnepanelen 50% gereed. Er worden nu dagelijks vrachtwagens met materialen aangevoerd en zijn er 10-30 medewerkers bezig met o.a. bekabeling, panelenmontage en frames opstellen. Komende weken zal snel veel vordering te zien zijn met plaatsen van de frames en panelen. Daarna zal het koppelen van bekabeling, aansluitingen transformatorhuisjes en besturingen en testen enkele maanden duren.

Gepland:

Het aankoppelen van het zonnepark aan het elektriciteitsnetwerk is gepland eind juli 2024 waarna nog een maand testen volgt. Eind augustus 2024 is de finale oplevering gepland.

Voor wat betreft de vergroening: pas in het najaar van 2024 wordt alle beplanting (struiken en bosschages) rondom het park en de hekken aangebracht vanwege de hogere kans op aangroei. Zoals ter plaatse te zien is er een strook van een aantal meters tussen wegen en de hekken, deze zal worden ingevuld met beplanting om op termijn het park uit het zicht te onttrekken en biodiversiteit te vergroten.

Aan de Heerdstraat zijde zal tevens een informatievoorziening worden geplaatst over het park en zoals reeds te zien is er aan dezelfde Heerdstraatzijde een apart omheind deel waar de panelen verhoogd worden geplaatst om veldproeven met teelten (blauwe bes als eerste teelt)  onder de panelen te kunnen uitvoeren.

Intussen is grofweg 95% van het project gecontracteerd.

Hiernaast de overzichtsfoto's, hieronder foto's van de voortgang, deze zullen regelmatig worden geupdate.

  • Plaatsing inkoopstation 4/6/2024

  • Veld nabij Sint Joost, 50% van de panelen gemonteerd 5/6/2024

  • Middelste veld 5/6/2024

  • Frames opstelling (zuid oriëntatie) 2 percelen 5/6/2024

  • Veld nabij Montfort met testopstelling met oost-west panelen oriëntatie 5/6/2024