Zonnepark Groensebos nabij Sint Joost

Doe mee en participeer in Energiepark Groensebos BV nabij Sint Joost en wordt mede-eigenaar VOOR EINDE JULI 2024 ! 

Zelf kijken? Rondleiding zaterdag 6 juli 10.00 uur en woensdag 5 juni 2024 19.00 uur.

Geef je op voor een rondleiding met informatie over het park en de bouw. Opgeven voor 6 juli kan per e-mail naar haasjo@home.nl

Startpunt: hoek Heerdstraat/Hoofdbroekweg, nabij het bouwbord (zie foto hieronder).

Indien mogelijk graag met de fiets komen, parkeergelegenheid voor auto's is beperkt, auto's het liefst langs de Hoofdbroekweg parkeren.

Omdat op de bouwterreinen zelf helm, veiligheidsschoenen en hesje verplicht zijn, lopen we alleen langs de percelen. Houd rekening met schoeisel: een deel van de weg is niet verhard en kan modderig zijn.

Zonnepark Groensebos nabij Sint Joost

Doe mee en participeer in Energiepark Groensebos BV nabij Sint Joost en wordt mede-eigenaar VOOR EINDE JULI 2024 ! 

 

Waar gaat het om:

 • 10,36 ha in totaal met ca. 8ha ofwel 22.970 panelen met 13.250 MWh per jaar opbrengst, vergelijkbaar met ruim 3770 huishoudens elektriciteitsverbruik. De levensduur is 25 jaar, verlenging mogelijk met 10 jaar.
 • Ecologisch verantwoord: een ruime bosrand aan de zuidzijde, ruige vegetatie rondom het park, extensief beheer van het grasland onder de panelen, geen gebruik van middelen. Extensief beheer geeft meer rust en geeft dus verbetering van de biodiversiteit van plant en dier rondom en in het park.
 • Zonnepanelen zijn van glas, deels doorlatend en staan op afstand van elkaar: licht en water is beter beschikbaar en ondergroei is daardoor mogelijk.
 • Een deel van het park wordt ingericht als proeftuin voor teelt van gewassen onder de panelen.
 • Een informatiepunt nabij de proeftuin met uitleg over het park.
 • Een omgevingsfonds waar jaarlijks een bijdrage in wordt gestort voor verbeteren van de omgeving, te bepalen door de omgeving.

Hoe zit het met financiën:

 • Het betreft een investering van ca. 8,8 miljoen euro.
 • De coöperatie is 50% eigenaar van Energiepark Groensebos BV.
 • Bankfinanciering: overbruggingskrediet gedurende de bouw is beschikbaar, finale financiering wordt bij start elektralevering getekend.
 • Door de coöperatie dient ca. 1,0 miljoen euro te worden ingebracht als participaties rond einde juli 2024.
 • Participeren kan al vanaf 250 euro per participatie. Doe mee en help mee met verduurzamen!
 • Participeer zelf en/of voor uw kinderen als duurzaam appeltje voor de dorst!
 • De participatie wordt voor 100% ingebracht in het zonnepark via de coöperatie als achtergestelde lening in de BV.
 • Participaties zijn leningen zonder vaste looptijd, de terug verkoop aan de coöperatie door de participant is onder voorwaarden.
 • Rendementen zijn verdeeld over 2 periodes: gedurende het openstaan van de achtergestelde lening aan de coöperatie wordt 4% rente minus adminstratiekosten uitgekeerd en een significant hoger dividend daarna. IRR (overall rendement over de looptijd) wordt geraamd op ruim 8%. Er is een jaarlijkse rente/dividend uitkering.
 • Participanten uit de omgeving Echt-Susteren hebben voorrang bij deelname, in de praktijk zal waarschijnlijk iedereen kunnen participeren.
 • Bij overschrijding van het gewenste participatiebedrag is er een mogelijkheid om vrijblijvend onder vrijwel gelijke voorwaarden mee te doen in een ander zonnepark binnen de gemeente en omgeving.

Wat zijn de risico's:

 • Het Energiepark Groensebos BV is een groene maar commerciële onderneming, risico is nooit helemaal nul.
 • Vergunningen, aansluiting net, 15 jaar SDE++ subsidie als vangnet bij te lage elektraprijzen zijn aanwezig.
 • Overboeken van de participaties aan de coöperatie is pas mogelijk bij start levering elektra, ofwel na de bouw van het park wat participatierisico's zeer beperkt!
 • Bankfinanciering: overbruggingskrediet is beschikbaar, projectfinanciering is voorbereid en wordt getekend op/na start levering elektra aan het net.
 • Garanties zijn voor zover mogelijk maximaal om participanten te beschermen, inbreng door de coöperatie in het zonnepark is als achtergestelde lening, de bank heeft altijd voorrang qua aflossen, wel hebben we voorang ten opzichte van de andere aandeelhouder.

Waar zijn de documenten en wat zijn de rechten:

 • Een informatiebrochure met detail informatie over het park is beschikbaar. Downloaden: klik hier.
 • Er zijn gedetailleerde participatievoorwaarden voor deelname. Downloaden: klik hier.
 • Inschrijven voor participatie kan via een participatie-overeenkomst. Downloaden: klik hier.
 • Een participant is ook lid van de coöperatie en elk lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering. Daar wordt door de leden ook de uitkering van de participaties bepaald. U bepaalt dus zelf mee!

Participatiestand:

Ingeschreven participaties: € 74.000 (stand dd. 28/05/2024, updates volgen)

Streefbedrag participaties: ca. € 1.000.000

Meer informatie?

Klik op de menupagina's linksboven of hiernaast over meer info over voortgang (bouw, plaats, layout), vraag-en-antwoord of meer gedetailleerde participatie informatie. Bezoek ook onze kernenbijeenkomsten over participatie en andere verduurzamingsonderwerpen Zie hiernaast voor info. Informatie niet gevonden?

Neem contact op via email of telefoon, zie onderaan de pagina of op de contact-pagina.