Word mede-eigenaar van een zonnepark, help mee met ontwikkelen van lokale duurzame energie !!!

Zonneparken helpen mee om de electriciteitsbehoefte op grotere schaal  duurzaam op te wekken. Op daken plaatsen is uiteraard de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk en daarom worden de zonneparken zo goed mogelijk in overleg ingepast in de omgeving met zo min mogelijk effect op milieu en natuur. Tevens wordt een klein deel van de opbrengst weer via een omgevingsfonds gebruikt voor verbeteren van de omgeving van een zonnepark.  

LET op: wijziging voorwaarden participaties zoals besloten tijdens de 25/5/2023 ALV en een gereviseerde versie van de informatiebrochure. 

 
Mede-eigenaar worden in zonnepark Groensebos nabij Sint Joost VOOR EINDE JULI 2024 !!

Als u wilt meehelpen in de verduurzaming van energie en de noodzaklijke energietransitie en het liefst iets lokaal en tastbaar: help ons mee in de realisatie van ons zonnepark en wordt mede-eigenaar!

Onze Coöperatie is 50% aandeelhouder in Energiepark Groensebos B.V., dit bestaat uit een zonnepark van ruim 10 ha.  Deelname als mede-eigenaar in Energiepark Groensebos is vanaf nu mogelijk, de bouw is reeds begonnen en  de risico's als participant zijn laag te noemen!

Eventuele deelname aan andere parken binnen de gemeente komt mogelijk pas aan de orde nadat de financiering van Energiepark Groensebos B.V.  in kannen en kruiken is. 

 

Participeren is mogelijk tot einde juli 2024, geef je NU op!

Neem deel en participeer nu in Energiepark Groensebos B.V. in de vorm van "Certificaten op naam zonder vaste looptijd"!!! Update 18/05/2024. 

Voor participatie in Energiepark Groensebos B.V. zijn een drietal documenten van belang voor geïnteresseerde participanten, deze zijn aangepast aan als gevolg van het  ALV besluit van 25/5/2023 en gewijzigd van "2 typen Obligaties met vaste rente en looptijd" naar "Certificaten op naam zonder vaste looptijd".  De AFM melding is in voorbereiding en de informatiebrochure wordt op zeer korte termijn aangepast aan de laatste cijfers.

  • De Informatiebrochure Energiepark Groensebos B.V. (klik op de link om de brochure in te zien of downloaden) met algemene informatie over het park zoals plaats, omgeving, gemaakte keuzes, investering, kosten en opbrengsten, rendement, algemene participatie voorwaarden. Aanpassing: in tegenstelling tot wat nog in de brochure staat is 22 april 2022 de SDE susbsidie goedgekeurd door RvO en geeft dus recht op susbsidie op de stroomprijsgarantie voor 15 jaar. Deze SDE subsidie is een harde voorwaarde wat betreft de totale financiering van het project.  De informatiebrochure dateert van februari 2022 en sinds met name einde 2022 en de eerste helft van 2023 zijn er veel ontwikkelingen geweest die aanpassingen noodzakelijk maken (inflatie, energieprijzen, investeringsprijzen, aandeelhouders, bankrente etc). Laatste weken van maart en april 2024 is de finale bank financiering en bijbehorende voorwaarden bekend geworden. Op korte termijn zal een update/finale versie worden gepubliceerd!
  • De specifieke en gedetailleerde Participatievoorwaarden Energiepark Groensebos B.V. (klik op de link om de voorwaarden in te zien of te downloaden) waarin alle deelname voorwaarden en werkwijze wordt uitgelegd. In het kort: participaties zijn te koop voor €250/stuk.  Rente/dividend wordt bepaald door rendement van het park en besluit van de ALV (als participant bent u ook lid en stemgerechtigd). Er is geen vaste looptijd meer zoals eerst  maar variabel (wijziging per 25/5/2023 ALV) met mogelijkheid om onder voorwaarden tot terug verkopen aan de Coöperatie  of verkoop aan andere leden.  De looptijd eindigt uiteraard wel bij het beëindigen van deelname van onze coöperatie aan de zonnepark BV, waarbij dan de certificaten worden terugbetaald aan deelnemers. De participatie is flexibeler geworden voor participanten, opzet van de voorwaarden ietwat makkelijker leesbaar en tegelijk zijn enkele voorwaarden verduidelijkt en aangevuld.
  • De Participatieovereenkomst Energiepark Groensebos B.V. (klik op de link om de overeenkomst in te zien of te downloaden) voor inschrijving en deelname aan Energiepark Groensebos B.V. Het betreft 1 pagina met tekst en 1 pagina invullen met gegevens. Gezien de wijzigingen in de  Participatievoorwaarden per 25/5/2023 is deze ook aangepast. Leden die de eerdere versie van participatieovereenkomst hebben ingediend zullen gezien de wijzigingen benaderd worden of men wil blijven meedoen onder de nieuwe voorwaarden. Participatiegelden kunnen pas ingelegd/gestort te worden bij formele start van levering elektriciteit aan het netwerk, gepland rond 25 juli 2024, dit om participanten maximale zekerheid en minimaal risico te geven, tot die tijd zijn de inschrijvingen zonder financïele consequenties of verplichting voor de inschrijvers! Dan pas wordt ook het bankrekeningnummer bekend gemaakt, er kan dus nog geen geld overgeboekt worden! Er is gekozen voor downloaden en ondertekend terugsturen i.p.v. een automatisch formulier uit privacy en veiligheidsoverwegingen.

De participatie inschrijving, in tegenstelling wat eerder werd gemeld,  is verlengd en geldt tot en met 25 juli 2024 

De links (blauw en onderstreept hierboven) geven toegang tot en download van de specifieke documenten.  Inschrijven voor participatie kan door invullen van de participatieovereenkomst en deze te mailen naar Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A., email adres:  participaties@echtsusterenenergie.nl  of contacteer ons via gegevens in het "Contact" menu boven aan de pagina. 

Volgens de documenten wordt gevraagd het gewenste bedrag pas in te leggen zodra een aantal voorwaarden zijn voldaan, de toekenning van inschrijving gebeurd op datum binnenkomst van de participatieovereenkomst en bij overschrijding van het totaal op te halen bedrag op basis van adres (bewoners gemeente Echt-Susteren hebben voorrang).

Indien er vragen zijn: contacteer ons via telefoon of email zoals ook aangegeven in de informatiebrochure of onderaan de pagina! Er zijn separate menupagina's (linksboven) over voortgang van de bouw , een pagina met daarin vraag en antwoord (Q&A) op de meest gestelde vragen en een pagina over de andere zonneparken in de gemeente.

 

Op iets langere termijn zullen wellicht eveneens participaties mogelijk worden voor de andere zonneparken, meer informatie volgt hierover. Informatie over participatie zal per park zijn, de participatievoorwaarden waar mogelijk gelijk aan de voorwaarden voor Energiepark Groensebos B.V.

 

Ondersteuning

Wilt u het bestuur (als bestuurslid of werkgroeplid) ondersteunen in het realiseren van deze parken en daarmee het eigendom en de zeggenschap over de parken voor 50% binnen de regio te houden, stuur dan een mail naar info@echtsusterenenergie.nl of bel via het telefoonnummer onder aan de pagina of via de telefoonnummers in de participatiedocumenten.