Wachtlijst Enexis voor terugleveren wind- en zonne-energie krimpt met 6 gigawatt

29/05/2024

De wachtlijst van netbeheerder Enexis voor netaansluitingen van grootverbruikers om wind- en zonne-energie terug te leveren, is sinds januari met ruim 32 procent gekrompen van 18,6 naar 12,6 gigawatt.
Het aantal grootverbruikers op de wachtlijst voor teruglevering van wind- en zonne-energie is bovendien met ruim 2 procent gedaald tot 5.745 stuks. Het aantal grootverbruikers dat op de wachtlijst staat voor de afname van stroom en het daarmee gemoeide transportvermogen is juist fors gegroeid, te weten met 34 en 16 procent.

Klik hier voor het volledige artikel.