Programma Energiehoofdstructuur: ruimtelijk beleidskader op komst voor batterijen

07/03/2024

Demissionair minister Jetten heeft de definitieve versie van het Programma Energiehoofdstructuur en de bijbehorende uitvoeringsagenda gepresenteerd.Daarin kondigt hij een ruimtelijk beleidskader voor batterijen aan.
Vorig jaar werd tegelijkertijd met het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) de conceptversie van het Programma Energiehoofdstructuur (PEH). Toen werd duidelijk dat in een van de onderliggende scenario’s alle daken voor zonnepanelen benut worden. Waar in het NPE in kaart gebracht is hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien en wat er voor nodig is om daar te komen, is het PEH gericht op de ruimtelijke planning van de energie-infrastructuur voor het kalenderjaar 2050.

Klik hier voor het volledige artikel,