Werkgroepen

 Binnen onze Energiecoöperatie zijn momenteel de volgende werkgroepen actief:

  

Werkgroep Besparing & Opwek

Leden: Frans Beckers, Ria Birkett, Fred Scheres, Peter Verberkt, Tjeu Bovend'eerdt, Jac van de Winkel
Doelstelling: Het verstrekken van informatie omtrent energiebesparende maatregelen aan zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast bekijkt de werkgroep mogelijkheden voor zonnepanelen op bedrijfs- en gemeenschapsgebouwen binnen de gemeente Echt-Susteren en wordt er op verzoek advies gegeven.
Activiteiten: Inventarisatie en advies van energiebesparende mogelijkheden. Uitvoeren van energiescans bij bedrijfsgebouwen, gemeenschapshuizen, scholen en sportaccomodaties. Uitbrengen van adviesrapporten en ondersteunen bij de realisatie van zonnepanelen.

 

Werkgroep Warmte

Leden: Hetty Adams, Gerdie Konings en Jo Haas
Doelstelling: alternatieve warmtebronnen onder de aandacht brengen.

 

Werkgroep Energiemarkt

Leden: Bert ten Haaf, Jac Kerkhof, Jo Haas, Nico de Jong, Lens Goossens, Sandra Kuipers
Doelstelling: Op een laagdrempelige wijze bewustwording creëren op het gebied van duurzaamheid en het introduceren van de mogelijkheden voor besparing, opwekking en subsidies.
Activiteiten: Organiseren energiemarkt in samenwerking met (lokale) ondernemers en gemeente Echt Susteren.

 

 Werkgroep Communicatie & PR

Leden: Nel Krieger-Slots, Ton Muller, Anouk Damhuis, Henk Bakkes
Doelstelling:  
Activiteiten: 

 

Indien u actief wilt deelnemen aan één van deze werkgroepen kunt u zich aanmelden als lid.