Projecten

 

Toekomstplannen

Er wordt binnen de coöperatie door de werkgroepen gewerkt aan projecten welke nog tot stand moeten komen. Concepten worden voorgelegd aan het bestuur welke toetst of deze voorgelegd worden aan de leden op de plenaire vergadering (ALV). De leden bepalen of en wanneer de plannen zullen worden uitgevoerd.

 

Hieronder staan enkele projecten waar aan gewerkt wordt door onze werkgroepen: