Over de coöperatie - Visie & Strategie

 

De klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging, extreem weer, ernstige droogte en vermindering van de biodiversiteit. In Parijs is het wereldwijde klimaatakkoord gesloten, daar is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 gr C (dec 2015). 

Voor Nederland leidt het klimaatakkoord dan ook tot grote veranderingen:  een energietransitie van fossiele brandstof naar duurzame energie. 

 

Onze missie luidt : wij nemen lokaal mede de verantwoordelijkheid om de energievoorziening in Echt-Susteren zoveel mogelijk zelfstandig te verduurzamen. 

 

De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Het huidige aandeel opgewekte duurzame energie is 4% (landelijk 6%). 

Om dit bereiken dient de Gemeente Echt-Susteren: 

 • Per jaar 1,5% energiebesparing (tot 2020) 
 •  In 2020 - 14% energiebesparing bereikt tov 2017 
 •  In 2021 op wijknivo alternatief voor aardgas (verplichting) 
 •  In 2023 - 16% duurzame energie bereikt tov 2017 
 •  In 2030 - van gas af 
 •  In 2030 - klimaatneutraal 
 Bij onze aanpak sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ambitie van onze gemeente.

 

Visie 

De gemeente Echt-Susteren is een gebied met veel kernen en bebouwde buitengebieden met mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking (zonneparken en windmolens).  

De inspanningen en investeringen om dit te bereiken, moeten voor een belangrijk deel worden gedaan door de bewoners en het bedrijfsleven. De gemeente kan hierin stimuleren, faciliteren en de randvoorwaarden (beleid en ambtelijke ondersteuning) scheppen voor grootschalige opwekking van duurzame energie. 

 

De voorwaarden zijn: 

 •  Ruimtelijk beleidskader zonne-energie. 
 •  Toepassing juridische en financiële instrumenten gemeenten. 
 •  Nieuwe aardgas loze gebouwen en wijken. 
 •  Stimuleren energiecoöperatie 
 •  Toezicht op EED en Wet milieubeheer door de RUD 
 •  Keurmerk duurzaam ondernemen 
 •  Uitvoeren (verplichte) maatregelen gebouwen 
 •  Heroverweging toepassing van windenergie en opstellen beleidskader 
 •  Onderzoek naar toepassing van aardwarmte/geothermie 
 •  Afspraken met woningcoöperaties 
 De activiteiten van de coöperatie in 2018 zijn verwoord in ons plan van aanpak.
 
Strategie

De Energie Coöperatie zal zich inzetten voor:  

 • ZonPV op bedrijfspanden en in parken  
 • Studie naar mogelijke opwekking van windenergie  
 • Studie naar gebruik warmtenet  
 • Stimuleren gebruik elektrische verwarmingssystemen  
 • Opleiding energiecoaches voor scans bij bewoners  
 • Stimulering zonne-energie bij inwoners (bv. door handhaving subsidies en financiële steun aan inwoners dmv leningen)
 •  Energiebesparing / LED verlichting /energieopwekking en warmte opwekking van sportaccommodaties 
 •  Scans verenigingsgebouwen en andere publieke gebouwen 
 •  Stimulering van de lokale economie door samenwerking met lokale ondernemers 
 •  Stimulering verduurzaming bedrijven
  
Wij zijn ervan overtuigd dat we in de nabije toekomst samen duurzame energie kunnen produceren en leveren tegen concurrerende tarieven in vergelijking met fossiele energie.