Bestuur

 

Het bestuur van Echt-Susteren Energie:
 
Ria Birkett-Jeeninga
Voorzitter Energie Coöperatie ESE

Achtergrond: Gezondheidszorg, voorzitter ondernemingsraad en adviesraad                          
Ervaring: Hoofdverpleegkundige revalidatiecentrum, voorzitter OR, voorzitter (en oprichter) Verpleegkundige Advies Raad -  sinds 2017 gepensioneerd                              
Ambitie m.b.t. Energie Cooperatie: kennis en ervaring opbouwen over duurzame energieopwekking en succesvolle en betaalbare energiebesparende maatregelen. Initiatieven ontwikkelen om ledenaantal te vergroten.

Streven naar professioneel advies voor leden, zonder de essentiele onafhankelijkheid te verliezen.

 
Lens Goossens
Secretaris Energie Coöperatie ESE

Achtergrond: HBO ICT, Hogere Bedrijfskunde NIVÉ, ITIL Servicemanagement
Ervaring: ICT Contractmanagement en Servicemanagement, klantrapportages mbt contractafspraken, financiële verslaglegging status contract doel- en klantgericht handelen nav incidenten, klachten en opmerkingen mbt de dienstverlening.

  

Ton Muller
Penningmeester Energie Coöperatie ESE

Achtergrond: financieel economisch, ICT, AMBI, SPD, Prince2, MOR (management of risk)
Ervaring: Project manager bij een retail bedrijf,  verantwoordelijke voor de online systemen, Webshop, fulfillment en logistiek.                                       
Ambitie m.b.t. Energie Cooperatie: Mijn ambitie binnen de coöperatie is het stimuleren en het mede opzetten van initiatieven die er toe bijdragen dat oplossingen voor de energie transitie betaalbaar zijn voor zowel bedrijven als particulieren.

 

Jo Haas
Bestuurslid Energie Coöperatie ESE – Adviseur dagelijks bestuur

Achtergrond: WTB-M&R Gas techniek, Sales-Key Accountmanagement HBO, Contractmanagement
Ervaring: Contractmanager Warmte, DGA JMJ Haas adviseur Energie Management en Energie Contract

 

 

Fred Scheres
Bestuurslid Energie Coöperatie ESE – Specialist duurzaam

Achtergrond: HBO werktuigbouw
Ervaring: Essent energie techniek

 

 

Jac Kerkhof 
Bestuurslid Energie Coöperatie ESE

Achtergrond: HTS Procestechnologie, PBNA bedrijfskunde
Ervaring: Productontwikkelaar en docent Procestechniek

 
Indien u wilt deelnemen aan het bestuur kunt u zich aanmelden als lid. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op betreffende de mogelijkheden.