Hieronder van de gehouden ALV's de belangrijkste documenten. Er zijn diverse presentatie gegeven gedurende de ALV's die niet zijn vermeld. Op verzoek kunnen leden deze opvragen via het contactformulier of het email adres onder aan de pagina 

 

De ALV van 30 juni heeft plaatsgevonden!

Datum: donderdag 30 juni 2022

Tijd: 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur.

Plaats: MFC (zaal Pejjerhaof) – Houtstraat 7 te Pey-Echt – ingang aan de Houtstraat.

Parkeren is mogelijk aan de achterzijde (Lidl) of bij de kerk.

De ALV heeft plaatsgevonden. Door een technisch  probleem met de beamer is de vergadering tijdelijk uitgesteld geweest en werd het nogal laat, excuses hiervoor. Besloten is om enkele punten te verplaatsen naar een nieuw in te lassen ALV eind September/Oktober 2022. Informatie hierover volgt nog.

Oude informatie:

Wilt U deelnemen aan de vergadering dan dient U zich aan te melden door een e-mail te sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl met vermelding van uw naam adres en woonplaats.

De documenten en agenda kunt u hieronder downloaden en worden uiterlijk 22 juni op de website geplaatst.

Indien u algemene vragen hebt cq vragen mbt de gepubliceerde documenten dan kunt u deze voor vrijdag 24 juni sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl . Beantwoording van de vragen zal (zoveel mogelijk) plaatsvinden voor 28 juni.

 

Hieronder staan de gegevens voor de ALV op 30 Juni 2022 (een update, aanvulling en de concept notulen volgen binnenkort):

Agenda 2022-06-30

Jaaroverzicht activiteiten 2021

Besluitenlijst 2022-06-30

Huishoudelijk Reglement (excl. bijlagen) 2022-06-30

Bijlage Huishoudelijk Reglement: benoemingen/aftreedschema  bestuur 2022-06-30

Het verslag (notulen/besluiten) van de ALV van 23 december 2021 staan hieronder reeds met link vermeld.

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 23 december 2021:

Agenda

Jaarplan 2022

Uitslag stemming van 23 december 2021

Verslag van de ALV van 23 december 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 24 juni 2021:

Agenda

Verslag van de ALV van 24 juni 2021

Vraag & antwoord van 24 juni 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 28 april 2021:

Jaarrekening 2020

Jaarplan 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 26 november 2020:

Verslag van de ALV van 26 november 2020

Jaarrekening 2019