Hieronder van de gehouden Algemene Leden Vergaderingen (ALV's) de belangrijkste documenten. Er zijn diverse presentatie gegeven gedurende de ALV's die niet zijn met een link zijn vermeld. Op verzoek kunnen leden deze opvragen via het contactformulier of het email adres onder aan de pagina. 

Tussentijdse Algemene Leden Vergadering (ALV) 3 november 2022

Plaats: MFC (zaal Pejjerhaof) – Houtstraat 7 te Pey-Echt – ingang aan de Houtstraat. Parkeren is mogelijk aan de achterzijde (Lidl) of bij de kerk.

September/Oktober was helaas niet goed mogelijk qua beschikbaarheid van bestuur en vergaderlocatie, vandaar de definitieve datum van 3 november.

Deze tussentijdse ALV is een vervolg op de ALV van 30 juni 2022 waar enkele punten niet konden worden besproken door technische problemen/tijdgebrek.

Gesloten: De documenten en agenda volgen op korte termijn. Wilt U deelnemen aan de vergadering dan dient U zich aan te melden door een e-mail te sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl met vermelding van uw naam adres en woonplaats. De documenten en agenda kunt u binnenkort hieronder downloaden en worden uiterlijk 19 oktober op de website geplaatst. Indien u algemene vragen hebt cq vragen mbt de gepubliceerde documenten dan kunt u deze voor maandag 24 oktober sturen naar alv@echtsusterenenergie.nl . Beantwoording van de vragen zal (zoveel mogelijk) plaatsvinden voor 28 oktober.

Agenda 3-11-2022 

Concept notulen ALV 03-11-2022

Concept notulen ALV 30-6-2022

Concept besluitenlijst ALV 30-6-2022 (speficieke goedkeuringen staan de concept notulen ALV 30-6-2022 bij het betreffende onderwerp). Geen separaat document!

Concept Huishoudelijk Reglement (excl bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur  en bijlage Vergoedingen)  Bijlage Vergoedingen wordt ter ALV doorgenomen, enige uitleg is hierbij op zijn plaats.

Concept Bijlage Benoemingen/aftreedschema bestuur Huishoudelijk Reglement

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 30 juni 2022:

De ALV heeft plaatsgevonden. Door een technisch  probleem met de beamer is de vergadering tijdelijk uitgesteld geweest en werd het nogal laat, excuses hiervoor. Besloten is om enkele punten te verplaatsen naar een nieuw in te lassen ALV eind September/Oktober 2022. Informatie hierover staat hierboven bij de tussentijdse ALV van 3 november 2022.

 

Agenda 2022-06-30

Jaaroverzicht activiteiten 2021

Besluitenlijst 2022-06-30

Huishoudelijk Reglement (excl. bijlagen) 2022-06-30

Bijlage Huishoudelijk Reglement: benoemingen/aftreedschema  bestuur 2022-06-30

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 23 december 2021:

Agenda 23-12-2021

Jaarplan 2022

Uitslag stemming van 23 december 2021

Verslag van de ALV van 23 december 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 24 juni 2021:

Agenda 24-06-2021

Verslag van de ALV van 24 juni 2021

Vraag & antwoord van 24 juni 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 28 april 2021:

Jaarrekening 2020

Jaarplan 2021

 

Hieronder staan de gegevens van de ALV van 26 november 2020:

Verslag van de ALV van 26 november 2020

Jaarrekening 2019