Nieuw klimaatdoel EU: 90 procent CO2-reductie in 2040

13/02/2024

De Europese Commissie heeft een nieuw klimaatdoel voor de Europese Unie (EU) gepresenteerd: 90 procent minder CO2-reductie in 2040 ten opzichte van het kalenderjaar 1990.
Na de Europese verkiezingen in de maand juni zal de nieuwe Europese Commissie een wetgevingsvoorstel indienen en met het Europees Parlement en de lidstaten onderhandelen over het nieuwe doel.

Klik hier voor het volledige artikel.