Onderzoek Nivel toont geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen

31/12/2023

27 december 2023
In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute en chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel, een publieke kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg.

De introductie van nieuwe technologieën en alternatieve energiebronnen, zoals windturbines op het land, maakt vaak dat mensen bezorgd zijn over mogelijke gezondheidseffecten als zij zich in de nabijheid daarvan bevinden. Het doel van deze verkennende studie was om, voor het eerst, te monitoren of er sprake kan zijn van risico’s voor de gezondheid in termen van aandoeningen, symptomen en klachten waarmee patiënten bij de huisarts komen. In het onderzoek is rekening gehouden met zowel de afstand tussen woningen van mensen en turbines als de door windturbines geproduceerde geluidniveaus.

Klik hier voor het volledige artikel.