Realtime interface op stoom: tientallen projecten met opweksturing in voorbereiding bij netbeheerders

20/09/2023

De 3 regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben een groot aantal projecten in voorbereiding om bij vele tientallen klanten via de realtime interface de opwek van wind- en zonne-energie aan te sturen.

Daarmee kunnen de netbeheerders het terugleverende vermogen van windmolens en zonnepanelen reduceren op die momenten dat het stroomnet overbelast dreigt te worden. En dat geeft de netbeheerders het benodigde vertrouwen om in drukbezette gebieden méér windmolens en zonnepanelen aan te sluiten.

Met de realtime interface die de netbeheerders en marktpartijen in de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld, is een oplossing in het leven geroepen om het door windmolens en zonnepanelen opgewekte vermogen regelbaar te maken. De realtime interface kan voor meerdere toepassingen gebruikt worden. Bijvoorbeeld noodcurtailment bij teruglevering waarbij het afregelen door opwekkers in die gevallen de enige mogelijkheid is om uitval van het stroomnet te voorkomen. Een andere toepassing is het verlaten van de enkelvoudige storingsreserve om zo de beschikbare transportcapaciteit voor opwekkers te verhogen. Weer een andere toepassing is de uitvoering van congestiemanagement.

Klik hier voor het volledige artikel.