De harde cijfers | SDE++: 646 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd tot en met juli

20/08/2023

Via de SDE++ is in Nederland in de eerste 7 maanden van het kalenderjaar 645,7 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Deze week in ‘De harde cijfers’ een uitgebreide analyse van nieuwe VertiCer-data.

VertiCer (red. het voormalige CertiQ) hanteert vanaf dit kalenderjaar een nieuwe methodiek bij de registratie van pv-installaties die gerealiseerd worden via de SDE+(+). In de eerste voorlopige cijfers voor de maand juli is een negatieve groei van 77 projecten met een negatief vermogen van 14,6 megawattpiek geregistreerd. Het zijn echter nog altijd vooral de cijfers van de maand februari die drukken op het jaarresultaat. In februari vond volgens de meeste recente cijfers van VertiCer een negatieve groei van het vermogen met 211,3 megawattpiek plaats. Zonder die negatieve groei zou de groei tot en met eind juli uitkomen op 857,0 megawattpiek.

Klik hier voor het volledige artikel.