Kabinet wil beperking zonnepanelen op landbouwgrond per 1 juli 2024 juridisch vastleggen

13/07/2023

Het kabinet wil grondgebonden zonneparken op natuur- en landbouwgrond zoveel mogelijk beperken door de Voorkeursvolgorde Zon per 1 juli 2024 juridisch vast te leggen. Het principe van ‘nee-tenzij’ gaat gelden.

In de tweede editie van zijn Zonnebrief meldt de minister voor Klimaat en Energie aan de Tweede Kamer de ‘Voorkeursvolgorde Zon’ een dwingender karakter te willen geven.

Klik hier voor het volledige artikel.