Afvalbeheerbijdrage zonnepanelen per direct zichtbaar op factuur en verhoogd naar 40 euro per ton

04/07/2023

De afvalbeheerbijdrage voor de inzameling en recycling van zonnepanelen is per direct – vanaf 1 juli 2023 – verhoogd naar 40 euro per ton. Bovendien is de afvalbeheerbijdrage voortaan zichtbaar op de factuur.

Producenten en importeurs van zonnepanelen vermelden de afvalbeheerbijdrage niet alleen op de rekening die zij naar groothandels sturen, maar bovendien heeft de Stichting OPEN – in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen – aan groothandels en installateurs gevraagd hetzelfde te doen. Daarmee wordt de afvalbeheerbijdrage allereerst zichtbaar voor installateurs die deze op hun beurt weer inzichtelijk maken voor consumenten. Zo ontstaat traceerbaarheid in de keten over deze wettelijk verplichte afdracht waarmee de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen wordt gefinancierd.

Klik hier voor het volledige artikel.