Het dilemma | Brengt non-firm ATO eis subsidie uitrol zonnepanelen tot stilstand?

20/06/2023

Wat is het effect van een non-firm ATO-eis voor zonnepanelen? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met expert netwerkinfrastructuur bij Holland Solar Leon Straathof. ‘Hopelijk wordt deze ballon snel doorgeprikt.’

Wat is de status van de gesprekken over netcongestie en grote zonne-energiesystemen?
‘Invoeding van zonnestroom kan op bepaalde plaatsen enkele momenten in het jaar tot overbelasting van het stroomnet zorgen. Netbeheerders weigeren steeds vaker een aansluiting als de capaciteitsmarge overschreden zou kunnen worden. Dat is de huidige praktijk. Sinds kort lijken netbeheerders echter bereid ruimte vrij te gaan geven als duurzame opwekkers hun injectie willen beperken op de schaarse momenten dat dat echt nodig is. Daarvoor dient dan wel een vergoeding betaald te worden.’

Klik hier voor het volleidge artikel.