Het dilemma | Vergunningen zonneparken standaardiseren en normeren?

16/05/2023

Moet de vergunningverlening van zonneparken gestandaardiseerd en genormeerd worden? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Bram van der Beek (LC Energy). ‘Absoluut, maar we bewegen de ander kant op.’

De Europese Unie (EU) wil de uitrol van hernieuwbare energie versnellen, onder ander om hoge energieprijzen te bestrijden en meer onafhankelijkheid in energievoorziening te bewerkstelligen. In dit kader presenteerden energieministers van de lidstaten eind vorig jaar een tijdelijke verordening om de vergunningsprocedures te versnellen. Is dit een adequate maatregel? In de Nederlandse zonne-energiesector klinkt de roep om het standaardiseren en normeren van vergunningverlening voor zonneparken inmiddels steeds luider.

Klik hier voor het volledige artikel.