Voorstel kabinet om procedures te versnellen: maak transformatorhuisjes vergunningsvrij

29/03/2023

Laat de rijkscoördinatieregeling voor meer projecten gelden en maak kleinere bouwwerken zoals kleine transformatorstations vergunningsvrij. Het zijn volgens Rob Jetten opties om de energietransitie te versnellen.

De minister voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een verkenning naar de versnellingsmogelijkheden voor de aanleg van grootschalige groene energie-infrastructuur. In de verkenning is onderzoek gedaan naar bestaand juridisch instrumentarium dat binnen de huidige wet- en regelgeving tot versnelling kan leiden, maar ook naar aanpassingen van wetgeving.

Klik hier voor het volledige artikel.