Waterschappen en de energietransitie: ‘Er valt wat te kiezen maart aanstaande’

02/03/2023

‘Wat is de invloed van waterschappen op de energietransitie? Meindert Smallenbroek, algemeen directeur Unie van Waterschappen: ‘Aanzienlijk, alleen al door de eigen grote ambities. Er valt wat te kiezen in maart.’

De waterschapsverkiezingen staan niet bij iedereen op de radar als een belangrijke kans om hun stem te laten horen…
‘En dat is jammer. Onze waterschappen zorgen al meer dan 800 jaar dat Nederland de voeten drooghoudt. Dat thema is actueler dan ooit gezien de toenemende effecten van klimaatverandering, en dat geldt tevens voor het tegengaan van verdroging. Een derde opgave is zorgen dat ons afvalwater wordt gezuiverd, zodat het ons oppervlaktewater niet vervuilt. Dat is wellicht saai in de ogen van veel mensen, maar hoe saaier hoe beter.’

Klik hier voor het volledige artikel.