SDE++ 2023: ‘oude’ projecten mogen opnieuw subsidie aanvragen vanwege hogere kosten

02/03/2023

Projecten met een bestaande subsidiebeschikking die nog niet gebouwd zijn vanwege hogere kosten, kunnen als het niet haalbaar is om het project te realiseren in 2023 een nieuwe en hogere subsidie aanvragen.

Dat meldt minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Voorwaarde
Uit het eindadvies over de SDE++ van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat nog te bouwen projecten in de meeste categorieën worden geconfronteerd met hogere kosten dan waarvan in het eerdere PBL-advies is uitgegaan. Dit leidt tot hogere basisbedragen voor deze categorieën ten opzichte van de SDE++ 2022.

‘Dit is een teken dat sommige subsidieontvangers mogelijk meer subsidie nodig hebben om hun project te realiseren dan dat zij in een eerdere openstellingsronde beschikt hebben gekregen’, aldus minister Jetten. ‘Als het niet meer haalbaar is om het project te realiseren, dan kunnen subsidieontvangers in de komende openstellingsronde ervoor kiezen opnieuw een aanvraag in te dienen. Het is wel een voorwaarde dat de subsidieontvanger voor of bij het doen van die aanvraag de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzoekt om de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie.’

Klik hier voor het volledige artikel.