SDE++ 2023: netaansluiting voor alle projecten met zonnepanelen naar 50 procent

02/03/2023

Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil de netaansluiting voor alle projecten met zonnepanelen die subsidie aanvragen via de SDE++ 2023 vaststellen op 50 procent van het piekvermogen van zonnepanelen.

Vorig jaar voerde de minister na advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de eis van een kleinere netaansluiting al in voor de subsidiecategorieën zon-pv groter dan 1 megawattpiek. Die mogen sindsdien een additionele teruglevercapaciteit van maximaal 50 procent van het piekvermogen hebben.

Klik hier voor het volledige artikel.