Eindadvies SDE++ 2023: basisbedragen voor zonnepanelen tientallen procenten hoger

02/03/2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft minister Jetten geadviseerd voor de SDE++ 2023 de basisbedragen voor zonnepanelen met tientallen procenten te verhogen vanwege de gestegen kosten.
Het PBL stelt dat de advisering over de hoogte van de subsidie in de SDE++ 2023 bemoeilijkt is door de kostenontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Grote onzekerheid
‘Een overkoepelend vraagstuk bij dit advies is hoe om te gaan met de ontwikkelingen in de grondstof- en energieprijzen en de inflatie’, aldus het PBL. ‘Dit advies kent in vergelijking met eerdere adviezen een grotere onzekerheid in de kostenberekeningen. Het gaat daarbij niet alleen over de energieprijzen en de hoogte van de correctiebedragen of basisprijzen, maar ook over de basisbedragen omdat de projectkosten sterker dan anders kunnen afhangen van het moment waarop de investering daadwerkelijk gedaan wordt.’

Het advies kan volgens het PBL dan ook niet gelezen worden als graadmeter voor de huidige kosten. ‘We richten ons met dit advies op het verwachte kostenniveau op het moment dat een investeringsbeslissing genomen moet worden, typisch ongeveer 1 jaar na ontvangst van een SDE++-beschikking. Daarmee kan de aangenomen kostenstijging in dit advies als enigszins gematigd ervaren worden, met een stijging van de investeringskosten van nog altijd tot 15 procent.’

Klik hier voor het volledige artikel.