Negatief advies Energiewet Raad van State – rem op de energietransitie?

20/02/2023

Remt het negatieve advies van de Raad van State over de Energiewet de energietransitie? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Nold Jaeger (Holland Solar). ‘Ja, en dat is ongelukkig, omdat versnellen het doel is.’

Wat zijn de gevolgen van de kritiek van de Raad van State op het ontwerp van de nieuwe Energiewet voor de zonne-energiesector?
‘Er blijven een aantal belangrijke specifieke onderwerpen voor onze sector op de plank liggen; regelgeving die de nodig is op de uitrol van zonne-energie op gang te houden. De brede gevolgen van dit mogelijke uitstel zijn nog ernstiger – niet alleen voor de zonne-energiesector maar voor de energietransitie als geheel. Minister Jetten zal met een goed antwoord moeten komen om de issues aangedragen door de Raad van State op te lossen.’

Klik hier voor  het volledige artikel.