SDE++: minister Jetten wil overwinsten voorkomen en contract for difference onderzoeken

08/12/2022

Minister Jetten wil ten principale voorkomen dat via de SDE++ gesubsidieerde projecten over hun gehele looptijd overwinst maken en wil daarom een systeem van contract for difference laten onderzoeken.

Via de subsidieregeling SDE++ wordt de onrendabele top van projecten vergoed, waarbij de subsidie wordt gecorrigeerd voor de daadwerkelijke marktprijs. Door de hoge energieprijzen geldt momenteel dat de rijksoverheid voor veel categorieën geen subsidie hoeft uit te betalen en projecten alsnog hoge winsten kunnen behalen.

Klik hier voor het volleidge artikel.