Analyse SDE++ 2022: laagste aantal aanvragen voor zonnepanelen sinds 2016, ruim helft projecten al beoordeeld

28/11/2022

Het aantal subsidieaanvragen en het aangevraagde subsidiebudget voor zonnepanelen via de SDE++ 2022 bevindt zich op het laagste niveau sinds 2016. Dat blijkt uit een analyse van de redactie van Solar Magazine.

Het aangevraagde vermogen van 2.268 megawattpiek bevindt zich weliswaar niet op het laagste niveau sinds 2016 – in 2018 lag het op 1.584 megawattpiek – maar is ten opzichte van vorig jaar wel met 45 procent gedaald. Het aangevraagde vermogen voor zon op land en water is daarbij wel iets harder gedaald dan voor zon op dak, te weten 48 om 43 procent.

Klik hier voor het volledige artikel.