Routekaart RIVM voor veilige en duurzame zonnepanelen: meer aandacht nodig voor milieu-impact

02/11/2022

Bij het ontwerp van zonnepanelen is er meer aandacht nodig voor de milieu-impact. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daartoe de routekaart veilige en duurzame zonnepanelen ontwikkeld.

Het RIVM heeft in een verkenning die onderdeel is van het innovatieproject Designing inclusively for a safe and sustainable circular economy transition (DIRECT) onderzocht wat mogelijke ongewenste bijeffecten van zonnepanelen kunnen zijn.

Klik hier voor het volledige artikel.