Klimaat- en Energieverkenning 2022: Nederland telt 25,8 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

02/11/2022

Het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen bedraagt in 2030 in Nederland 25,8 gigawattpiek. Die raming heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgenomen in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV).

Voor de komende jaren zit volgens het PBL de onzekerheid niet zozeer in de vraag óf maar vooral hoe snel het aandeel hernieuwbare energie stijgt. De onderzoekers wijzen daarbij opnieuw op het feit dat het volle stroomnet de uitrol van onder meer zonnepanelen afremt.

Klik hier voor het volledige artikel.