Hoe zit het met €190 tegemoetkoming en het prijsplafond per 1 januari 2023

27/10/2022

Huishoudens krijgen €190 in november en in december 2022 als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Het is een tijdelijke tegemoetkoming op het prijsplafond voor stroom en gas dat per 1 januari 2023 jaar ingaat.Maar hoe krijgt men deze €190? Wie heeft er recht op? En wat als men een lager maandbedrag heeft of wisselt van leverancier? Energie is erg duur de laatste tijd. Door vooral de oorlog in Oekraïne en het dichtdraaien van de gaskranen zijn vooral de gasprijzen opgelopen, wat zich ook vertaald in hoge prijzen voor electriciteit.

Wie krijgt deze compensatie?
Ieder huishouden dat op de eerste dag van de betreffende maanden een eigen aansluiting heeft, krijgt deze tegemoetkoming van de stroomleverancier. Ondernemers die relatief weinig energie gebruiken krijgen deze compensatie ook. De hoogte van het inkomen of energierekening speelt geen rol, het type contract ook niet. Als er meer huishoudens op 1 aansluiting zitten, dan krijgen die de €190 niet, voor deze groep wordt gekeken naar een alternatief.

Hoe krijgt men deze €190?
Dat hangt af van de stroomleverancier, er zijn verschillende manieren mogelijk. Sommige leveranciers als Eneco en Vattenfall maken €190 over naar de bankrekening. Andere leveranciers als Essent verrekenen het met het maandbedrag. Indien men gas en stroom van verschillende bedrijven krijgt, krijg je de €190 van de stroomleverancier. Deze tegemoetkoming hoef je niet aan te vragen, de €190 komt automatisch. Is er een betalingsachterstand dan wordt de tegemoetkoming daarmee verrekend. Bij beëindiging kan de stroomleverancier ervoor kiezen om het bedrag over te maken bij de eindafrekening. 

Wat als het huidige maandbedrag lager is dan €190?
Ook dan krijgt men de volle €190. Als de stroomleverancier de €190 rechtreeks overmaakt naar de bankrekening maakt de hoogte van het maandbedrag niet uit. Als het wordt verrekend met het maandbedrag, dan kan het zijn dat het rest bedrag ergens gedurende de maand wordt overgeboekt. Indien er intussen wordt gewisseld van stroomleverancier dan kan het worden verrekend met de eindafrekening.

Indien ook een energietoeslag wordt ontvangen, hoe zit het dan met die €190 tegemoetkoming?
De €190 tegemoetkoming staat helemaal los van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Er is geen verrekening, ook niet met andere toeslagen als huur- of zorgtoeslag.

Krijg je meer geld als je meerdere aansluitingen hebt?
Dit hangt af van waar je tweede of derde aansluiting voor is bedoeld. De compensatie geldt alleen voor adressen die zijn bedoeld om te verblijven, bijvoorbeeld een huis of een kantoor. Wie een tweede aansluiting heeft voor bijvoorbeeld een garagebox, krijgt daar geen tegemoetkoming voor. Ook met een extra meter voor je elektrische auto krijg je geen extra geld.

Van wie krijgt men de tegemoetkoming als er intussen wordt gewisseld van stroomleverancier?
De €190 krjgt men van de stroomleverancier waar men op de eerste dag van de maand stroom krijgt, ook als men halfweg de maand is overgstapt.

Wat gebeurt er na 31 december 2022?
Dan gaat het prijsplafond in: er zijn maximumprijzen afgesproken van €1,45 per m3 gas en €0,40 per kilowattuur elektriciteit. Men betaalt voor energie dus niet meer dan deze maximumprijzen tot een jaarverbruik van 2.900 kilowattuur en 1.200 m3 gas. Voor alles wat men meer verbruikt betaald men de dan geldende 'normale' contract tarieven van de energieleverancier. Als de tarieven lager zijn dan de maximumprijzen, betaald men uiteraard over de 2.900 kilowattuur en 1.200m3 gas (en de rest van de contract periode) die lagere tarieven.