Minister Jetten: warmtenetten komen in publieke handen

26/10/2022

Warmtenetten moeten de komende jaren in publiek eigendom komen. Minister Jetten heeft bekendgemaakt dit vast te willen leggen in de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ook wel Warmtewet 2 genoemd.

Met de Warmtewet 2 wordt in hoofdzaak invulling gegeven aan de taak en bevoegdheid van gemeenten om te bepalen door wie, waar en wanneer er een collectieve warmtevoorziening wordt aangelegd en komt er meer transparantie rondom de tarieven en tariefregulering op basis van de werkelijke kosten. Minister Jetten meldt in de wet te willen vastleggen dat gemeenten alleen warmtebedrijven voor een nieuw warmtekavel kunnen aanwijzen. ‘Een warmtebedrijf krijgt met de aanwijzing de exclusieve bevoegdheid - maar ook de wettelijke taak - een collectieve warmtevoorziening in een warmtekavel aan te leggen en te exploiteren als de gemeente hiertoe besluit’, duidt Jetten.

Klik hier voor het volledige artikel.