Holland Solar en Energie-Nederland pleiten voor aansluittermijn van 30 weken of factor afhankelijke aanpak

26/10/2022

De Autoriteit Consument & Markt moet de aansluittermijn voor grootverbruikers niet verlengen naar 40 weken, maar kiezen voor een ‘factor afhankelijke’ aanpak of voor een aansluittermijn van 30 weken.

Daarvoor pleiten Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie-Nederland en VEMW in hun gezamenlijke reactie op de consultatie van de codewijziging voor aansluittermijnen elektriciteit.

Klik hier voor het volledige artikel.