Energiebesparingsplicht: planning verplichten zonnepanelen per 1 juli 2023 krap, maar haalbaar

26/10/2022

Invoering van de gewijzigde energiebesparingsplicht per 1 juli 2023 is krap – en daarmee de verplichting voor zonnepanelen als de terugverdientijd maximaal 5 jaar bedraagt – maar haalbaar.

Dat blijkt uit stukken die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aan de Tweede Kamer aangeboden. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft gelijktijdig het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) naar de Tweede Kamer verzonden. De wijzigingen van het Bal, Bkl en Bbl kaderen in de actualisatie van de energiebesparingsplicht en worden per 1 juli 2023 van kracht als de Omgevingswet wordt ingevoerd.

Klik hier voor het volledige artikel.