Regionale netbeheerders maken afspraken over realtime interface, uitrol in 2023 van start

06/10/2022

De regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben onderling concrete afspraken gemaakt over de uitrol en de toepassing van de realtime interface als wapen tegen het steeds vollere stroomnet.

Met de realtime interface hebben netbeheerders en marktpartijen een belangrijke oplossing ontwikkeld om het door windmolens en zonnepanelen opgewekte vermogen regelbaar te maken. Waar vorig jaar de eerste proeven van start gingen – en koepelorganisatie Netbeheer Nederland dit voorjaar de ‘realtime interface’ publiceerde als nieuwe standaard voor communicatie met invoeders over actueel beschikbare transportcapaciteit – is nu de uitrolfase aangebroken.

Klik hier voor het volledige artikel.