Ontwikkelaars luiden noodklok: huidige beleid belemmert grootschalige projecten met zonnepanelen

28/09/2022

Een groep Nederlandse projectontwikkelaars van grootschalige zonne-energie luidt de noodklok: de huidige beleidskaders remmen de uitrol van zonnepanelen en brengen de klimaatdoelen in gevaar.

De Alliantie Zon – een samenwerking tussen GroenLeven, KiesZon, Solarfields, Sunrock en TPSolar – heeft adviesbureau Berenschot onderzoek laten doen naar het economische perspectief bij het ontwikkelen van zonne-energieprojecten binnen het huidige stimuleringskader van de SDE++. Bovendien is de noodzaak van de uitrol van zonne-energie richting de toekomst onderzocht, alsook de plannen binnen de Regionale Energie Strategieën (RES’en).

Klik hier voor het volledige artikel.