Nieuwe raming PBL: klimaatdoel 2030 nog altijd niet in zicht

23/09/2022

De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwachten dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen aan het einde van het decennium 39 tot 50 procent lager zal liggen dan in het peiljaar 1990.

Klik hier voor het volledige artikel.