Derde Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land: percentage zonneparken in lokaal eigendom vrijwel gelijk

07/09/2022

Het is de derde editie van Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land, nadat eerder de nulmeting van de Participatiemonitor en de tweede editie werden gepubliceerd. De Participatiemonitor is opgesteld door de advies- en onderzoeksbureaus ASISEARCH van Anne Marieke Schwencke en Bosch & Van Rijn.

Klik hier voor het volledige artikel.