Minister Jetten presenteert beleid voor zonnepanelen: ‘Tempo vasthouden of verhogen, zon op dak de norm’

24/05/2022

De minister voor Klimaat en Energie meldt in de afgelopen periode overleg te hebben gevoerd met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Netbeheer Nederland, de Natuur en Milieufederaties, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Minister Jetten herhaalt in de brief zijn verwacht dat via de SDE++-regeling de cap van subsidie voor 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land – te weten wind- en zonne-energie – in 2023 gehaald wordt. Het kabinet onderzoekt nog hoe de uitrol van zonnepanelen na die periode (financieel) gestimuleerd moet worden.

Klik hier voor het volledige artikel.